Close share layer

Share this page on...Časopis pro zákazníky a partnery sektoru Energy.

Další odkazy

Energy Management & Power and Gas & Wind Power and Renewables

Divize Energy Management patří mezi špičkové globální dodavatele výrobků, systémů, řešení a služeb pro ekonomický, spolehlivý a inteligentní přenos a distribuci elektrické energie. Divize Power and Gas je důvěryhodným partnerem pro produkty a řešení na světové úrovni.  Našim zákazníkům po celém světě pomáháme úspěšně provozovat elektrárny na fosilní paliva tak, aby dokázali čelit specifickým ekonomickým a ekologickým výzvám ve svém tržním prostředí. Divize Wind Power and Renewables patří mezi špičkové dodavatele spolehlivých, environmentálně příznivých a z hlediska nákladů efektivních řešení pro oblast obnovitelných energií. Naší klíčovou snahou je snížení nákladů na elektrickou energii vyrobenou větrnými elektrárnami, neboť nacím cílem je učinit obnovitelné zdroje energie plně konkurenceschopné klasickým energetickým zdrojům.

Oil & Gas

Parní turbíny pro:

Mechanické pohony

 • pohon napáječek

 • pohon kompresorů

 • pohon pump

Pohon generátorů pro

 • průmyslové zákazníky

    - papírenství
    - ropný průmysl 
    - chemičky
    - cukrovary a lihovary                                
    - metalurgie

 • výrobce energie

    - elektrárny a teplárny
          - odpady / biomasa / solární energie
          - kogenerace

 Výroba energie

Zařízení na výrobu energie:

 • uhelné elektrárny, plynové a paroplynové elektrárny, spalovny, biomasa

 • parní turbíny, plynové turbíny, turbogenerátory a kompletní turbosoustrojí, turboagregáty a poháněcí turbíny pro průmysl včetně řídicích systémů

 • řídicí systémy pro celou oblast energetiky, řídící systémy turbín

 • modernizace a výměna technologických, elektrotechnických a řídicích systémů

 • procesní optimalizace a diagnostika elektrárenských provozů, energetický management,

 • optimalizace spalování

 • přestavba a rekonstrukce elektráren v celém rozsahu

 • engineering v oblasti výroby energie, poradenství

 

   
Rozvod energie

 • rozváděče vn se vzduchovou izolací a izolací plynem SF6

 • přístroje pro rozvodny vn: vakuové vypínače, stykače a odpínače; odpojovače, zkratovače, pojistky, přístrojové transformátory, omezovače přepětí

 • venkovní vakuové vypínače vn

 • obnova provozovaných rozváděčů systémem Retrofit

 • projektování a komplexní dodávky rozvoden vn

 • modulární akumulační systém pro uchování elektrické energie - SIESTORAGE

 
 
   Přenos energie

Technika vvn a transformátory

 • vypínače, odpojovače, uzemňovače, přístrojové transformátory, omezovače přepětí, zapouzdřené rozvodny a venkovní rozvodny

 • výkonové transformátory do 1500 MVA

 • speciální transformátory pro energetiku, průmysl a dopravu

 • projektování a komplexní dodávky rozvoden vvn

 • HVDC

 
Realizace a služby

 

 • řízení a realizace komplexních projektů elektro  na klíč (rozvodny, transformovny, komplexní řešení elektro rozvodů průmyslových podniků a energetických zdrojů  - spaloven, tepláren, elektráren), včetně dodávek zařízení Siemens

 • služby v oblasti vvn a vn na klíč (odborné konzultace a poradenství, projektování a výpočty, engineering, dodávky a montážní práce, komplexní zkoušky, zaškolení obsluhy)

 • záruční a pozáruční opravy, revizní činnost

 • diagnostika stavu zařízení vn a vvn testerem ACTAS, filtrace a regenerace oleje, filtrace a regenerace plynu SF 6

 Automatizace pro energetiku

 • ochrany pro elektrické sítě a stroje

 • řídicí systémy pro rozvodny vn a vvn

 • Power Quality – systémy pro sledování kvality elektřiny

 • řídicí systémy pro energetické dispečinky a energy management

 • Smart Grid - technologie a SW pro inteligentní sítě

 • Smart Metering

 • služby v oblasti sekundární techniky – servis, engineering, uvádění do provozu, testy

 • řídicí systémy pro energetiku a teplárenství

 • regulátory turbín

 • optimalizace energetických výrobních procesů

 
Energie z obnovitelných zdrojů


Zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů

 • Zařízení a komplexní řešení pro výrobu elektrické energie:

   - fotovoltaické elektrárny (FVE) s obvyklým výkonem 500kWp-200MWp                       
   - větrné elektrárny (VTE) s obvyklým výkonem 1MW-4MW                       
   - malé vodní elektrárny (VE) s obvyklým výkonem 100kW-10MW                       
   - spalování biomasy/bioplynu (KVET) s obvyklým výkonem 100kW-5MW                       
   - geotermální

 • Zařízení a komplexní řešení pro výrobu tepelné (a elektrické) energie:

   - fototermické elektrárny                       
   - spalování biomasy/bioplynu

 • řídící a monitorovací systémy pro provoz, správu a údržbu OZE

 • dodávky alternativních energetických zdrojů (palivové články, zásobníky el. energie, koncentrační fotovoltaické panely atp.)

 • engineering, poradenství a projekční činnost v oblasti výroby energie, energetické audity a strategie

 • provozování OZE

 • EPC dodávky, podpora při zajištění financování

 • virtuální elektrárny

 • zachytávání uhlíku a jeho skladování

 • akumulace energie