Vzduchem izolované rozvaděče pro sekundární distribuční sítě

Pro sekundární distribuční sítě nabízí Siemens kompletní program vzduchem izolovaných rozvaděčů vysokého napětí pro nejrůznější použití. Provozovatelé a uživatelé rozvaděčů v podružných rozvodech, jako jsou energetické rozvodné závody nebo průmyslové podniky, mají na rozvaděče vysoké nároky. Patří k nim technická spolehlivost, snadné obsluha a vysoká hospodárnost. Naše rozvaděče pro podružné rozvodné sítě tyto nároky splňují. Poskytují vysokou bezpečnost osob i provozu a spolehlivá a hospodárná řešení vašich speciálních požadavků. Sortiment modulárních rozvaděčů, šetřících místo, umožňuje jejich použití ve všech aplikacích, jako jsou například - velkoodběratelské a spínací stanice rozvodných podniků a městské rozvodny - veřejné budovy, např. výškové domy, nádraží, nemocnice - průmyslové rozvody