Zaměstnanecké benefity

 • 5 týdnů dovolené

 • pracovní doba 7,5 hodiny denně + 30 minut přestávka

 • pravidelná variabilní složka mzdy

 • jídelna v areálu firmy (výběr z pěti jídel na objednávku a tří minutek), firma přispívá 55 % ceny oběda

 • příspěvek na penzijní připojištění 850 Kč za měsíc, možné využít po 2 letech zaměstnaneckého poměru

 • cafeteria systém Benefit plus až 10.000 Kč za rok

 • dny volna při mimořádných životních událostech navíc nad rámec stanovený zákoníkem práce

 • finanční odměna v případě pracovních a životních jubileí

 • akciový program pro zaměstnance

 • u THP pružná pracovní doba, většinou s jádrem od 9 do 15 hodin + možnost home office

 • příspěvek na jazykové vzdělávání

 • odborné vzdělávání

 • dobrovolnický den

 • společenské a kulturní akce (fotbalový turnaj, reprezentační ples, den otevřených dveří, ping pong, bowling, zájezdy)

 • a velice oblíbené firemní rekreační středisko na Milovech na Vysočině