Odborná diagnostika & Servisní činnosti

 

Měření odporů vinutí

 • měření i velmi malých odporů od 0,1µΩ do 2500mΩ

 • měřící proud až 10A

 • čtyř vodičová metoda měření

 • teplotní kompenzace měřeného odporu

Měření izolačních stavů vinutí

 • měření izolačního odporu od 30kΩ do 10TΩ

 • zkušební napětí  500V, 1000V, 2500V, 5000V a proměnné napětí v rozsahu 40-5000V

 • měření s nastavitelným stupňovitě se zvyšujícím napětím

 • výpočet koeficientu DAR, ztrátového činitele tg delta, polarizačního indexu PI a koeficientu vybíjení dielektrika DD

 • zobrazení grafického průběhu měřeného izolačního odporu R (t)

Test vinutí rázovým generátorem Baker DX15

 • napětí rázové vlny do 15kV

 • plynulé zvyšování napětí

 • test symetrie vinutí, detekce závitových zkratů, zkratů na kostru, zkratů mezi fázemi

 • zobrazení odrazu vlny na osciloskopu

Zkouška výdržným napětím

 • testy výdržným napětím do  15kV

 • plynulé zvyšování napětí na požadovanou hodnotu

Měření a diagnostika vibrací - Viz. Sledování stavu strojů (MCM – Motor Condition Monitoring)

 • Jednorázové měření vibrací - posouzení mechanického stavu zařízení, analýza a zjištění příčin vibrací, doporučení pro odstranění problému.

 • Periodické měření vibrací -  sledování vývoje trendů strojů a zařízení, vyhodnocení jejich změn a predikce následujícího vývoje.

 • Přístroje a software - analyzátor ADASH VA4, diagnostický software DDS 2014. Dodávka a instalace systému ON LINE monitoringu vibrací firmy SIEMENS.

 • Školení pracovníků údržby pro zavedení prediktivní údržby.

 • Certifikovaní diagnostici – ATD ČR – kategorie III dle ISO 18436-2.

Vyvažování rotačních částí

 • Certifikovaní diagnostici – ATD ČR – kategorie III dle ISO 18436-2.

Záznamová měření elektrických veličin

Monitorování stavu a chodu stroje a zařízení 8-mi kanálovým přístrojem firmy DEWETRON.

 • měření elektrických veličin U, I, f, P ,Q, S, PF, THD, energie

 • provádění analýzy napájecí sítě, kvalita elektrické sítě, harmonická analýza

 • detekce transientních jevů – připojování zařízení, flikr

 • analýza provozu motorů a generátorů

 • měření a analýza vibrací absolutních i relativních-poloha hřídele v kluzných ložiscích

Laserové ustavování soustrojí

Zajištění správného ustavení strojů a zařízení – snížení vibrací, námaha a opotřebení ložisek, snížení nákladů na opravy a údržbu.

Přesné a efektivní ustavování pomocí laserového přístroje.

Termovizní měření

Provádíme termovizní měření kamerou se záznamem a exportem do běžných grafických formátů. Měření termovizní kamerou najde uplatnění v následujících odvětvích:

 • v elektrotechnice - měření kvality proudových spojů, měření oteplení prvků rozvaděčů, měření teploty magnetického obvodu při magnetizační zkoušce

 • v elektrotechnice - měření kvality proudových spojů, měření oteplení prvků rozvaděčů, měření teploty magnetického obvodu při magnetizační zkoušce

 • ve stavebnictví - kontrola tepelně technických vlastností obvodových plášťů budov

 • v průmyslu - kontrola stavu tepelných izolací technologických rozvodů (pára, teplá voda)

Dále umíme

 • Měření Ložiskových proudů a napětí

 • Analýza statorového proudu – zjištění kondice rotoru motoru

 • Endoskopické prohlídky útrob strojů