Opravy v závodě Siemens Electric Machines s.r.o.

Provádíme opravy motorů a generátorů vyrobených nejen v Siemens Electric Machines s.r.o.

Jako i u ostatních služeb chápeme, že porucha a odstavení stroje znamená nepříjemnost pro uživatele. Naší prioritou a základní filozofií je provést opravu v co nejkratším čase se zaručením maximální kvality opravy. Tam, kde je to možné, jsou při opravách implementovány stejné postupy a technologie jako pro výrobu nových strojů, které zaručí životnost opravených částí na více než 20 let.

Rozsah opravy dělíme do tří základních skupin:


1) Výměna ložisek

Oprava zahrnuje:

 • příjem zboží, ohledání stavu stroje, suché čištění povrchu stroje, demontáž spojky (preferujeme doručení stroje již bez spojky), elektrická diagnóza (statické zkoušky + kontrola vibrací), demontáž stroje, suché čištění vnitřních částí motoru (vyfoukání vinutí statoru, rotor, kostra), mokré čištění ložiskových uzlů (včetně odstranění starého tuku z mazacích kanálů a kapes)

 • celková diagnóza a stanovení rozsahu opravy

 • rozměrová kontrola nábojů štítů a hřídele pod ložiskem

 • výměna ložisek a ložiskových těsnění

 • zpětná montáž, kusová zkouška (statické zkoušky + vibrace)-zpětná montáž, kusová zkouška (statické zkoušky + vibrace)

Oprava nezahrnuje:

 • vyvažování rotoru (provede se pouze v případě zvýšených vibrací při elektrické diagnóze)

 • výměnu gumových těsnění

 • preventivní výměnu svorkovnic a izolátorů

 • výměnu čidel, vyhřívání a dalších utilit

 • výměnu dílců kartáčové a kroužkové soupravy

 • mokré čištění, a ošetření vinutí

 • povrchová úprava

2) Repase stroje

Oprava zahrnuje:

 • příjem zboží, ohledání stavu stroje, suché čištění povrchu stroje, demontáž spojky (preferujeme doručení stroje již bez spojky), elektrická diagnóza (statické zkoušky + kontrola vibrací), demontáž stroje, suché čištění vnitřních prostor motoru (vyfoukání vinutí statoru, rotor, kostra) + mokré čištění vnitřních částí stroje (WAP), mokré čištění ložiskových uzlů (včetně odstranění starého tuku z mazacích kanálů a kapes)

 • rozměrová kontrola ložiskových štítů, kostry a rotoru

 • celková diagnóza a stanovení rozsahu opravy

 • ošetření vinutí lakem, pokud to stav vinutí vyžaduje

 • výměna ložisek a ložiskových těsnění.

 • vyvážení rotoru podle normy DIN ISO 1940

 • preventivní výměnu svorkovnic a izolátorů

 • kontrolu a případnou výměnu čidel, vyhřívání a dalších utilit (netýká se teplotních čidel ve vinutí)

 • výměnu dílců kartáčové a kroužkové soupravy

 • zpětná montáž, kusová zkouška (statické zkoušky + vibrace)

 • povrchová úprava

 • příprava expedice a zajištění dopravy

Oprava nepředpokládá:

 • zásah do hlavních mechanických částí stroje (štíty, kostra, kryty, apod.)

 • vylisování statorového a rotorového svazku a zásah do vinutí stroje

 • zásah do silové kabeláže

 • obnova povrchu kroužkové soupravy (bude provedena pouze, pokud bude určena v diagnóze opravy)

3) Celková oprava stroje / Generální oprava

Oprava zahrnuje:

 • příjem zboží, ohledání stavu stroje, suché čištění povrchu stroje, demontáž spojky (preferujeme doručení stroje již bez spojky), elektrická diagnóza (statické zkoušky + kontrola vibrací), demontáž stroje, suché čištění vnitřních prostor motoru (vyfoukání vinutí statoru, rotor, kostra) + mokré čištění vnitřních částí stroje (WAP), mokré čištění ložiskových uzlů

 • celková diagnóza a stanovení rozsahu opravy

 • vylisování svazků (stator a rotor), pokud to stav poškození a konstrukce stroje umožňuje

 • demontáž vinutí

 • výroba nového vinutí vč. impregnace (dle stavu poškození je možná a pravděpodobná výroba celého nového svazku včetně vinutí)

 • výměnu ložisek a ložiskových těsnění

 • preventivní výměnu svorkovnic a izolátorů (pokud to stav požaduje)

 • kontrolu a případnou výměnu čidel, vyhřívání a dalších utilit

 • kontrolu a opravu hlavních mechanických částí stroje (štíty, kostra, kryty)

 • kontrolní vyvážení rotoru podle normy DIN ISO 1940, v případě zjištění vyšších vibrací banana test

 • výměnu dílců kartáčové a kroužkové soupravy

 • zpětná montáž

 • kusová zkouška motoru bez zatížení podle normy EN 10204 + zkouška vibrací podle normy ISO 2954/DIN 45666 (statické zkoušky + vibrace)

 • povrchová úprava

 • příprava expedice a zajištění dopravy

Poznámka:

U stojů s litinovou kostrou nelze vylisovat svazek statoru (při vylisování a nalisování svazku dojde k nevratnému poškození lisovaných přesahů = svazek bude v kostře volný).

U těchto strojů nemůžeme nabídnout opravu vinutí, protože by případná impregnace stroje (paket statoru vč. kostry, by pravděpodobně kontaminovala celou dávku impregnantu ve VPI)

Siemens Norimberk statorové svazky z litinových koster vylisuje a zpátky zalisuje.

 

Jednotlivé úkony opravy jsou s Vámi vždy konzultovány a rozsah opravy je možné upravit podle dohody.

V případě Vašeho požadavku na jakoukoli opravu nám neváhejte poslat identifikační údaje stroje tj. typ a výrobní číslo stroje, popis poruchy včetně fotografií celého stroje a poškozených míst.

Na základě informací sestavíme nabídku na opravu stroje včetně seznamu dílů, které budou během opravy vyměněny za nové.

Opravovaný stroj je dopraven do závodu v Drásově, kde je demontován a provádí se detailní diagnóza vady. O zjištěném rozsahu poškození budete informováni. Pokud je nutné rozsah opravy upravit, provádí se revize nabídky a rozsah opravy se opětovně s Vámi prokonzultuje.

Při diagnóze vady je stroj demontován na základní dílce, což umožní vizuální, rozměrové a elektrické testy jednotlivých dílců pro stanovení celého rozsahu poškození.