Close share layer

Share this page on...


Preventivní údržba strojů a opravy u zákazníka

Hlavním důvodem poruchy strojů je stárnutí komponentů během provozu. Jakákoli neplánovaná odstávka stroje znamená vysoké ztráty, navíc i porucha malé součásti stroje může znamenat rozšíření vady a poškození i hlavních komponentů stroje. Z těchto důvodů je velmi důležité předcházet jakýmkoli poruchám.

Doporučený harmonogram údržby Siemens motorů a generátorů je založen na naší dlouholeté zkušenosti výrobce a použité technologii ve strojích. Intervaly údržby včetně doporučených úkonů jsou zaznamenány v provozním manuálu každého stroje.

Naši servisní technici Vám zajistí kvalitní provedení všech úkonů údržby strojů, stejně tak dokážou provést drobné i větší opravy přímo na místě.

Jakmile jsou preventivní údržba nebo servisní práce ukončeny, obdržíte zprávu popisující rozsah servisních prací zahrnující:

  • Úkony provedené během servisu

  • Sadu fotografií pořízených během prací

  • Souhrn z opravy včetně doporučení pro další provoz stroje

Provedením preventivní údržby nebo servisu servisními techniky Siemens Drásov získáte následující výhody:

  • Maximalizovanou disponibilitu a spolehlivost stroje

  • Minimalizované riziko neplánovaných odstávek

  • Zvýšenou životnost strojů

  • Komplexní zprávu o úkonech údržby a servisu

Více infromací naleznete zde.