Řízení záruk a prodloužení záruk

Všechny produkty našeho výrobního závodu nesou záruční lhůtu, která je definována v kupní smlouvě. Po tuto dobu servisní oddělení zajišťuje bezplatné odstranění reklamované vady stroje. Avšak pro bezplatné záruční plnění je třeba dodržovat instrukce v provozním manuálu popisující postupy pro manipulaci, skladování, údržbu a provoz.

Protože vyřizování plnění bývá pro obě strany zpravidla nepříjemnou událostí, je naší prioritou zajistit nápravu rychle a bez komplikací.

Pro zajištění bezplatného napravení vad stroje je možné dohodnout prodloužení záruk nad rámec definované záruční doby v kupní smlouvě. Prodloužení záruční doby lze dohodnout kdykoli během doby platnosti smluvní záruční doby nebo i krátce po vypršení této platnosti.

Podmínkou prodloužení záruk našich strojů je inspekce (často bezplatná inspekce). Každý takový případ řešíme individuálně.