Trénink a školení

Jednodenní až několikadenní školící kurzy zaměřené na funkčnost, obsluhu, údržbu a opravy strojů se skládají z teoretické i praktické části.

Odborné části školících kurzů probíhají s podporou odborných oddělení engineeringu, výroby a zkušebny.

Pro školení se využívají reálné modely případně i hotové produkty. Zaškolení probíhá pod dozorem kvalifikovaných a zkušených pracovníků. Tento způsob umožní maximální přenesení zkušeností na školené osoby.

Školení personálu zákazníka k provozu stroje může probíhat v místě instalace stroje. Tzv. Training on the job je obvykle prováděn v rámci uvádění do provozu.

Na závěr kurzu jsou vydány certifikáty o úspěšném absolvování školícího kurzu na danou tématiku.