Údržba a opravy v celosvětové síti opraven

Siemens Drásov využívá celosvětovou síť certifikovaných Siemens opraven pro opravy vlastních produktů. Servisní Siemens centrála v Norimberku zajišťuje certifikaci všech servisních středisek a opraven, včetně zajišťování certifikací smluvních partnerů mimo skupinu Siemens.

V případech, kdy je nutné zajistit opravy strojů kdekoli na světě, kdy transport do domovského závodu představuje finanční nebo časový problém, je optimálním řešením využití nejbližší opravny k místu porouchaného stroje. V takových případech je obvyklé vyslání vlastního servisního technika, který zajistí dohled nad opravou a pomůže místním pracovníkům s demontáží, opravou, zpětnou montáží a zkouškami opravovaného stroje.