Obrazac za prijavu

 

Sva su polja u obrascu obvezna.

  • ime i prezime autora
    Ako je na članku ili prilogu radila skupina autora, navedite imena i prezimena koautora.

  • broj mobilnog telefona

  • e-mail adresa

  • naziv medija u kojem je rad objavljen

  • datum kad je rad objavljen

  • elektronička kopiju objavljenog rada u izvornom obliku (maksimalno 7 MB)

Rok za podnošenje prijave je 15. kolovoz 2018.

Prijave dostigle nakon 15. kolovoza 2018. neće se razmatrati, neovisno o razlogu.