Pravila i uvjeti natjecanja

 

 1. Natječaj Siemens CEE Press Award 2018 otvoren je za novinare, dopisnike ili slobodne novinare čiji su radovi na spomenutu temu objavljeni (neovisno o dinamici objavljivanja) u tiskanim ili elektroničkim (TV, radio, online) medijima.

 2. Televizijski i radijski prilozi ne smiju trajati duže od 5 minuta.

 3. Tekstovi ili prilozi trebaju biti objavljeni u razdoblju od 1. rujna 2017. do 15. kolovoza 2018. godine.

 4. Prijave autori podnose osobno. Prijaviti ih može i netko drugi, ali uz njihovu pismenu suglasnost.

 5. Sudionici koji prijave članak ili prilog na kojem je radila skupina autora ne mogu prijaviti isti rad i na pojedinačnoj osnovni. Takvi radovi se ocjenjuju kao jedna prijava, uz definiranje predvodnika autorskog tima.

 6. Prijave se ne vraćaju.

 7. Odluka žirija je konačna, bez mogućnosti žalbe.

 8. Član žirija ne može ocjenjivati rad objavljen u mediju u kojem radi.

 9. Na natječaj se prijavljuje slanjem e-maila ili slanjem hard-copy materijala poštom. Prijave e-mailom se šalju na sonja.nusinovic@siemens.com i moraju sadržavati elektroničku kopiju objavljenog rada u izvornom obliku. Elektronička kopija treba biti u jednom od odobrenih digitalnih formata, najbolje PDF i MP3 formatima. Hard-copy prijave, uključujući videomaterijale na CD/DVD/USB-u, šalju se redovnom poštom na adresu:
  Siemens d.d. Hrvatska
  Heinzelova 70a,
  10 000 Zagreb
  (s naznakom: „Siemens Press Award“)

 10.  Prijava treba sadržavati:
  • ime i prezime autora
  • kontakt broj mobilnog telefona
  • kontakt e-mail adresu
  • puni naziv medija u kojem je tekst objavljen
  • datum kad je tekst objavljen i puni naziv novinarskog rada

 11. Rok za podnošenje prijava je 15. kolovoza 2018. godine

 12. Prijave dostigle nakon 15. kolovoza 2018. neće se razmatrati, neovisno o razlogu.