Etikai kódex

Alapvető magatartási követelmények

 • Törvénytisztelő magatartás

 • Kölcsönös tisztelet, becsület és feddhetetlenség

 • Felelősség a Siemens jó hírnevéért

 • Vezetés, felelősség és felügyelet


Az üzleti partnerekkel és a harmadik felekkel való bánásmód

 • A tisztességtelen piaci magatartásokról szóló jogszabályok

 • Korrupció elleni fellépés: Előnyök ajánlása és nyújtása

 • Korrupció elleni fellépés: Előnyök követelése és elfogadása

 • Politikai hozzájárulások, jótékonysági adományok és szponzorálás

 • Állami beszerzések

 • A pénzmosás tilalma

 • Kereskedelem-ellenőrzés

 • Beszállítókkal folytatott munka


Az összeférhetetlenség elkerülése

 • Verseny a Siemensszel szemben

 • Mellékállás

 • Érdekeltség harmadik felekben


A Társaság eszközeinek használata

Információkezelés

 • Feljegyzések és pénzügyi integritás

 • Titoktartás

 • Adatvédelem és adatbiztonság

 • Bennfentes kereskedelemre vonatkozó szabályok


Környezet, biztonság és egészség

 • Környezeti- és munkabiztonság

 • Munkabiztonság


Panaszok és észrevételek

A jogszabályoknak való megfelelés bevezetése és figyelemmel kísérése

2011.09.04. | Author: Siemens CMT HU - Fekete Dorottya