Projektjeink

M2 projekt

A K-Ny-i metróvonal 11.5 km hosszúságú, 5 vágánykapcsolattal, 11 állomással rendelkező vonalszakasz, amely a Deák téri vágánykapcsolaton, az összekötő vágányon keresztül kapcsolódik az É-D-i metróvonalhoz. A vonal intenzív forgalma miatt – napi közel félmillió utas - az alkalmazott csúcsidei követés 2-3 perc. A vonal járművekkel való feltöltése és lebontása a Fehér úti járműtelepről történik, a Fehér úti vágánykapcsolatokon keresztül. A K-Ny-i metróvonal vonatközlekedése jelenleg ún. térköz és védőszakaszos rendszerben történik, a vonalszakasz központjaiban jelfogós biztosítóberendezés üzemel, központokkal, vágánykapcsolatokkal rendelkező állomásokon. A Siemens csoport tagjaiból álló konzorcium feladata új forgalomirányítási, biztosítóberendezési és vonatvezérlési rendszer kiépítése a tervezési, beszerzési, kivitelezési, tanúsítási, üzembe helyezési feladatokat is. A vonatvezérlési rendszer része az új – a járműveket szállító cég által szállítandó - szerelvények felszerelése korszerű fedélzeti biztonsági berendezésekkel is. A „Biztosítóberendezés és vonatvezérlés beszerzése” tárgyú tender keretében az új biztosítóberendezési és vonatvezérlési rendszert a jelenlegi biztosítóberendezés folyamatos üzemben tartása, valamint a Kelet-Nyugati metróvonal üzemvitelének részleges, vagy teljes fenntartása mellett kellett megvalósítani, telepíteni több szakaszban. A munkálatokat össze kellett hangolni a vonal rekonstrukciójában részt vevő más vállalkozókkal.

M4 projekt

A tervezett Budapest 4-es metróvonal I. szakaszának hossza 7,3 km, Etele tér- Baross tér végállomásokkal, tíz forgalmi állomást foglal magában. A vonalon a Gellért téren egy közbenső fordító vágánykapcsolat létesül a vonal szakaszolhatóságának biztosításra. A teljes forgalmi vágányszakasz felszín alatt helyezkedik el, a vonal járműtelepe az Etele téri végállomás körzetében a felszínre települ. Keleti irányban a vonal meghosszabbítása, a II. szakasz, a tervek szerint megközelítőleg a Thököly út nyomvonalát követi. A hossza 3,2 km és a tervek szerint négy állomással kerülne megépítésre. Magyarország első automata metrója lehetővé teszi a járatok 80 km/óra sebességgel történő közlekedését, és 90 másodpercenkénti indítását. A Siemens Mobility vállalt felelősséget a vezérlésért és a biztonsági berendezésekért, a telekommunikációért, az energiaellátásért és a vezérlő központ berendezéséért. Ugyanaz a technológia kerül felhasználásra Budapesten is, mint amelyet a párizsi 1-es számú metróvonalnál is alkalmaznak.

Kelenföld - Székesfehérvár projekt

Siemens biztosítóberendezéssel látják el a Kelenföld-Székesfehérvár vasútvonalat. A szerződés két darab Simis típusú elektronikus váltó- és jelzőállító központ, egy Iltis típusú távvezérlési rendszer, és 15 Simis LC útátjáró biztosító berendezés szállítását foglalja magába. A vasúti közlekedést a Trainguard 200 RBC típusú berendezés, az ETCS (Európai Egységes Vonatellenőrző/vezérlő Rendszer) eleme fogja felügyelni. Az üzembe helyezés tervezett ideje 2013.

Óbuda - Piliscsaba projekt

2015. augusztus 20-án újra elindult a vasúti forgalom az esztergomi vonal teljes 53 km-es szakaszán. Az Óbuda és Piliscsaba közötti vonalszakaszon a Siemens szállította a vasúti biztosítóberendezéseket és távközlési rendszereket. A műtárgyak és az útátjárók korszerűsítésével biztonságosabbá és gyorsabbá válik a közlekedés. A június 26-án megnyílt 11106-os j. út új nyomvonalán kiépült közúti felüljáró használatával könnyebben lehet megközelíteni Solymárt, a vonatforgalom megindulását követően a vasúttal szintben megegyező, sorompós kereszteződés helyett már a vasúti forgalomtól függetlenül, zavartalanul lehet eljutni a településre. A pilisvörösvári közúti aluljáró kiépítésével megszűnik a 10. sz. főút és a vasút szintbeli keresztezése, így a közlekedés gördülékenyebb lesz. A beruházás keretében megtörtént a Szentendrei úti vasúti felüljáró felújítása, a Szentendrei úton a centrum felé vezető 3 sáv kiszélesítése. A bővítésnek köszönhetően az 50 km/h sebességkorlátozás megszűnt, így az autósok a Szentendrei úton végig 70 km/h-val közlekedhetnek.A szakaszon új, korszerű elektronikus vasúti biztosítóberendezéseket és távközlési rendszereket telepített a Siemens. A biztosítóberendezések adataira épülnek azok a valósidejű információt kijelző vizuális és hangos utastájékoztató berendezések, melyeket a Siemens a több esetben műemléki színvonalon felújított állomásépületekbe és utasperonokra telepített. Óbuda állomáson forgalomirányító központ létesült, melynek köszönhetően egy helyszínről ellenőrizhető és irányítható a teljes, Óbuda-Piliscsaba vasúti vonalszakasz. Korábban a Siemens a Tiszatenyő és Kétpó állomásokat irányító Szajol állomáson, illetve a Kelenföld-Székesfehérvár vasúti vonalszakaszon, Martonvásár állomáson épített ki ilyen távvezérlést, mely azóta is sikeresen működik. A Siemens nagy hangsúlyt fektet arra, hogy az általa megvalósított vasúti infrastrukturális fejlesztési projektekben meghatározó szerepet biztosítson a magyar ipar, a hazai beszállítók számára.A napi közel 14.000 utast kiszolgáló vonal felújított pályáján a korábbi óránkénti 40-60 kilométeres sebesség egyes szakaszokon eléri a 80-100 kilométert. A menetidő javulását a részben kétvágányú kiépítés eredményezi, melynek köszönhetően a szembejövő vonatokra való menetrend szerinti és a késésekkel járó várakozási idők csökkenhetnek. 2017 elejére a tervek szerint megvalósul a teljes szakasz villamosítása is, ezt követően korszerű FLIRT motorvonatok fognak közlekedni a vonalon. A villamosítási munkák befejezése után a menetidő további 10 perccel csökkenhet.

Óbuda (bez.) – Piliscsaba (bez.) vasúti vonalszakasz biztosítóberendezési és távközlési munkái

  • Óbuda vasútállomáson üzemirányító központ komplex építészeti munkái

  • Őrhegy forgalmi kitérőn új technológiai épület komplex építészeti munkái

  • Az új elektronikus biztosítóberendezés telepítése az Óbuda-Piliscsaba vonalszakasz állomásain

  • A biztosítóberendezés és távközlés belsőtéri technológiai berendezéseit is magában foglaló meglévő épületek (Solymár, Pilisvörösvár, Piliscsaba felvételi épület) komplex építészeti átalakítási munkáit

  • Az új távközlési és informatikai hálózatok és berendezések kiépítése

  • Új távvezérelt utastájékoztató rendszer kiépítése,

  • A tűz- és vagyonvédelmi rendszerek, térfigyelés kialakítása

  • Az új biztosítóberendezés és az új távközlési létesítmények áramellátási berendezéseinek megépítését a váltófűtés távvezérlésének megvalósítását

  • Optikai kábel és vasúti vonalkábel építés és szerelés (25-25 km vonalhosszon),

  • Nyíltvonali, önműködő térközre telepített, vonat által vezérelt útátjáró biztosítóberendezés létesítése (13 útátjáró)


2012.10.08. | Author: Name