Energy Management Budapesti Üzem

Close share layer

Share this page on...

Rólunk

A vállalat nevét 1999-ben "Siemens Transzformátor Kft."re változtatták. Ugyanebben az évben történt a német termelési központtól a > 400 kVA-es "Geafol" márkanevű műgyanta transzformátorok gyártásának átvétele. 2001-ben a > 250 kVA-es olajtranszformátorok termelését és kötelezettségét vettük át a portugál társgyárunktól. Azóta a vállalatunk folyamatosan nveli termelési kapacítását, egyre rövidebb tervezési-gyártási ciklusidőt valósít meg és világszerte egyre bővülő számú piacra szállít olajszigetelésű és műgyanta elosztó transzformátorokat.


2009-ben került átadásra a GEAFOL típusú műgyanta transzformátorok gyártására felépített legújabb csarnokunk, mely a legmodernebb technikákat alkalmazva magas szintű gyrártási minőséget és megemelkedett kapacítást tesz lehetősév. Ugyanebben az évben és még 2010-ben folyamatos modernizáció és az új technológiák bevezetése az olajos üzemben is jelentősen növelte a kapacítást és javította a munkahatékonyságot. 2011. április 1-jétől a SIEMSN csoporton belüli stratégiai döntés értelmében, más kországokhoz hasonlóan, cégünk a SIEMENS Transzformátor Kft. összeolvadt a SIEMENS Zrt.-vel és SIEMENS Zrt. Csepeli Telephey néven változatlan körülmények között működik tovább.


Egy cikk az 1960-as évből

"Ünnepélyesen átadták a Transzformátorgyárat"Új termelőüzem épült Csepelen. A dolgozók áldozatkész erőfeszítésével, a KISZ nagyértékű, önkéntes munkájának segítségével. A társadalmi összefogásnak ezt a nagy eredményét, a felépült új Transzformátorgyárat egy nappal augusztus 20-a előtt adták át a kollektíva szocialista megőrzésére.


Az ünneplőbe öltözött gyár hatalmas csarnokában néhány perccel tizenegy óra után kezdődött meg az impozáns avató-ünnepség. Az elkökségben foglalt helyet Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságának póttagja, a Budaepsti Pártbizottság első titkára, Piszter István, a KISZ Központi Bizottságának tagja, Karsay Ferenc, a XXI. kerületi part-végrehajtóbizottságának titkára, Horgos Gyula, kohó és gépipari  miniszterhelyettes, Végh Károly, a XXI. kerületi tanács VB-elnöke, Molnár Ernő, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Csepel Vas-és Fémművek part-végrehajtóbizottságának első titkára, Komjáthy Laszlo, a Csepel Vas-és fémművek vezérigazgatója, Koltai Tibor, a Csepel Művek szakszervezeti területi bizottságának elnökhelyettese és Szigeti György, a Csepel Művek KISZ-bizottságának titkára. A néhányszavas elnöki megnyitó uátn Kojáthy László vezérigazgató mondott beszédet: - Valahányszor új üzem születik az országban, mindnyájan örömmel és várakozással tekintünk feléje - mondotta bevetőben. Most azonban, amikor szűkebb hazánk, a Csepel MŰvek gazdagodik egy ilyen impozáns létesítménnyel, az alkotók öröme és a gazda felelősség is eltölt bennünket.


Társadalmi összefogással

Komjáthy elvtárs ezután arról beszélt, hogyan került sor a Transzformátorgyár felépítésére, kik nyújtottak segítséget ennek a nagy jelentőségű üzemnek a létrehozásában. A továbbiakban hangsúlyozta: ki kell emelni a Csepel Művek KISZ-szervezetének érdemeit. A Transzformátorgyár építési munkálatai a  KISZ-védnöksége alatt folytak. Úgyszólván valamennyi gyáregység fiataljai részt vállalatak a munkából. Az új gyárnak vannak olyan részei is, melyeket teljesen a KISZ-fiatalok építettek. Ezzel az ifjúság összefogásának és közösség szeretetének szép példája mutatkozott meg. Külön elismerést érdemelnek a Transzformátorgyár gizikai, műszaki és adminisztratív dolgozói, akik fáradhatatlanul dolgoztak a gyár felépítésében. Munkájuk eredményeként jot létre az ország legmodernebb transzformátorgyára.


Az első eredmények

A beruházási munkák egész terjedelmére mintegy 109 million forintot irányoztunk elő- mondotta Komjáthy elvtárs. - Ebből ez év végéig műszakilag megvalósul mintegy 85 millió. Az építkezésre fordított összegből kb. 4 millió forint szociális jellegű kiadás, mely kizárólag a dolgozók egészségügyi és munkaörlményeinek javítását szolgálja. Az eddigi gyártásról szólva nem érdektelen megemlíteni, hogy júliusban termelt transzformátorok összteljesítménye minegty 19 ezer kW volt. - Ezzel szemben a December hónapra előirányzott mennyiség teljesítménye mintegy 38 ezer kW. A fejlődésnek olyan üteműnek kell lenni, hogy ezt a célt elérjük. Az előállított transzformátorok minőségével kapcsolatban megállapítható, hogy az áttételmérésnél hibásnak bizonyult transzformátorok aránya májustól júliusig 7,1 százalékról 1,7 százalékra csökkent. Az olajpróbánál hiábnak bizonyuló termékek aránya azonban magas. Annak ellenére, hogy itt is tapasztalható némi javulás.


Kifogástalan minőségű transzformátorokat

Komjáthy elvtárs beszédében kiemelt: - az új Transzformátorgyár beindulásával kapcsolatban egy pillanatra sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy a népgazdaság fejlesztésén belül egyik legjelentősebb cél: a villamos energia előállításának egyre erősebb ütemű fokozása. Ennek következménye az ország transzformátor igényének növekedése. Ennek kielégítését iparpolitikánk Csepel bekapcsolásával szándékozik megoldani. 1965-re meg kell négyszerezni az ez évben termelt mennyiséget. Termelésünket azonban nemcsakmennyiségileg növeljük, hanem világviszonylatban is korszerű, kifogástalan transzformátorokat kell előállítanunk. A transzformátorgyártás részbeni átvétele nemcsak azt a feladatot jelenti, hogy a jelenlegi konstrukciót - a gyártási metodikával együtt - áthozzuk Csepelre,  hanem annál messzebbre kell tekintenünk. Olyan transzformátorok gyártását kell meghonosítanunk, amelyek csökkentett súllya és kisebb veszteséggel is megfelelő teljesítményűek.


Korszerű norma és műszaki ügyvitel

A tanszformátorgyártás technológiája mintegy 40 százalékban célgépekre épül. Így lehetőség van rá, hogy elég korszerű technológiával indulunk el, amit aztán a helyi adottságoknak megfeleően továbbfejleszthetünk. Komjáthy elvtárs befejezésül a gazdaságos normán alapuló gazdálkodás problémáját vetette fel. Kihangsúlyozta: a vállalat vezetőinek oda kell hatni, hogy ez év végére korszerű normák legyenek. A beszámoló foglalkozott még a termelékenység kérdésével, a műszaki ügyvitel megszervezésével. Beszéde végén Komjáthy elvtárs nagy taps közben a kolletkívának ünnepélyesen átadta a Transzformátorgyárat, nemcsak a termelő munkára, hanem megőrzésre is. Ezután Bacsik Pál, a Transzformátorgyár igazgatója mondott beszédet, majd ígéretet tett a kollektíva nevében, hogy a rájuk bízott nagyértékű társadalmi tulajdont a legjobb tudásuk szerint megőrzik, gondozzák és munkájuk eredményeivel gyarapítani fogják. Az ünnepség résztvevői ezután megtekintették a gyárat, s a vendégek szívélyes eszmecserét folytattak az ott dolgozó munkásokkal.


Text