Összefoglaló a Siemens Zrt. és a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetéstudományi Intézetének közös kutatásából

Kategóriateremtés és újrapozicionálás

Az elmúlt négy év vizsgálata alapján kimutatható, hogy változás állt be a fejlesztési lehetőségek kiaknázásának tekintetében. Megjelent a kategóriateremtés módszertana, mely során nem csak a termék vagy szolgáltatás újul meg, hanem az üzleti modell is. Terjed ugyanakkor a régi termékek és szolgáltatások újrapozicionálása, azokat a vállalatok komplex csomagokként, újszerű használati oldalukról ismertetik meg a piaccal.

Továbbra is jelentős sikerek érhetőek el új termékek és szolgáltatások bevezetésével. Ez esetben a legfontosabb, hogy azok valóban újszerűek legyenek, tehát megfeleljenek az átalakulóban lévő fogyasztói szokásoknak, és igazodjanak az egyre sokasodó innovátor és korai felhasználói attitűddel bíró ügyféligényekhez.

Push helyett pull termelés

Maga a gyártás folyamata is átalakult: míg korábban a push típusú termelés volt a meghatározó, addig napjainkban egyre jobban terjed a pull típusú termelés, tehát csak akkor történik gyártás vagy szolgáltatás, ha a vevőnek igénye van rá, és megrendeli. Ehhez kapcsolódik a lean szemlélet, amely nem csupán a gyártásra, hanem az irodai tevékenységekre is jellemző; a lean a vevő számára nem értékelhető, felesleges  tevékenység megszüntetését célozza.

Munkatársak támogatása

A menedzsmentfunkciók és a vezetők támogatásának mértéke egyenesen arányos a hatékonyságnövelő kezdeményezések sikerfaktorával. A legnagyobb segítséget a modern IT és kollaborációs eszközök térhódítása jelentheti, amelyek alkalmazásával hatékonyabbá válik a vezetői munkavégzés és az általuk menedzselt döntési mechanizmus. Emellett fontos, hogy szervezeten belül kialakuljon egy valós hatalommal felruházott, de megfelelő módon számon kérhető, felelős középvezetés.

A kiválóság legfontosabb összetevői

A kiváló vállalatok fontos erénye, hogy együttműködéseiket megfelelően tudják menedzselni, törekednek olyan megoldások kialakítására, mellyel egyaránt jól jár a fogyasztó, a partner és a tágabban értelmezett társadalom.

Folyamatosan újításra törekednek, versengőek, kitartóak, céljaik eléréséhez külső segítséget is igénybe vesznek, amennyiben saját erőforrásaik nem elegendőek. Időben felismerik a változásokat, és aktívan befolyásolják a környezetüket, emellett képesek az újításokat szervezetileg is lekövetni.

2015.05.19. | Author: Name