Felsőfokú képzés – duális mesterképzés (BME)

Close share layer

Share this page on...

 A Képzésről

Intelligens Erőművi Folyamatirányítás

Milyen célokat szolgál és kiknek ajánljuk?

A villamosenergia-termelés napjainkban paradigmaváltáson megy keresztül, a korábbi centralizált energiatermelés helyett előtérbe került a megújuló forrásokon alapuló elosztott energiatermelés. Az új rendszerek tervezéséhez, beüzemeléséhez, továbbá üzemeltetéséhez és karbantartásához egyre több, a különböző gépészeti, villamos-energetikai és automatikai alrendszerek közötti kapcsolatokat átlátó, magasan képzett mérnököt igényel az ipar.

 A specializáció célja olyan mérnökök képzése, akik jártasok a korszerű villamosenergia-termelés folyamataiban, a továbbá ismerik az energiatermelést kiszolgáló automatikai és védelmi rendszerek működést. A képzésben résztvevő hallgatók megismerkednek az energiatermeléshez kapcsolódó villamos gépek és hajtások, védelmek továbbá teljesítményelektronika területeinek korszerű megoldásaival, jártasságot szereznek a villamos energetika fenntarthatóságát szolgáló legmodernebb módszerekben.


Mi jellemzi a képzést?

A célkitűzésnek megfelelően a program elemei az energiatermelési folyamatok témakörhöz kapcsolódóan megszerezhető tudás széles körére és mélységére koncentrálnak. Ezek az elemek egyrészt a tantárgyi tematika, másrészt pedig a téma köré szervezett laborok és a lehetőség a program részvevői számára hogy a Siemens teljes hazai és nemzetközi hátterével juthatnak gyakorlati tapasztalatokhoz már az egyetemi képzés során.

Az energiatermelési folyamatok témakörhöz kapcsolódóan a képzés a precízen meghatározott tantárgyi tematika, a téma köré szervezett laborok valamint a Siemens hazai és nemzetközi kompetenciája, technológiai és infrastrukturális háttere révén széles körű, megalapozott és naprakész tudást ad a végzett hallgatók számára.

A képzés feltétele, hogy a projekttárgyak, tehát az Önálló laboratórium 1-2. és a Diplomatervezés 1-2. tantárgyak és a nyári gyakorlat témáját a Siemens Zrt. által felajánlott témák közül kell kiválasztani. A Villamosenergia-rendszerek fő-, valamint az Épületvillamosság és E-mobilitás mellékspecializációk egyes szelektált tantárgyai mellé pedig a közös képzésben részt vevő hallgatóknak fel kell venni az ’Advanced Power Electronics’ és a ‘Kritikus beágyazott rendszerek’ MSc szintű, VIK által oktatott tantárgyakat. Ezen kívül a BSc villamosmérnök végzettségű hallgatóknak fel kell venni négy előírt felzárkóztató BSc szintű tantárgyat a Gépészmérnöki Kar BSc szintű Energetika képzéséből. Másrészről, ha az MSc villamosmérnöki képzésben résztvevő hallgató Energetika BSc diplomával rendelkezik, akkor a VIK BSc képzéséből kell előírt tantárgyakat felvenni - MSc felvételire előkészítő és felzárkóztató jelleggel. Az előírt plusz tantárgyak összesen mintegy 6 kredit többletterhelést ró a hallgatókra félévente. A többlet-erőfeszítést a Siemens ösztöndíjjal jutalmazza.

A tanulmányikat a program keretében végzők a jogszabályok által előírt lehetőségeken belül szerzik meg a villamosmérnöki MSc diplomát.


Alkalmazott Elektronika

Milyen célokat szolgál és kiknek ajánljuk?

A vállalat kutatás-fejlesztési csoportja kínál a kiváló hallgatók számára bekapcsolódási lehetőséget, innovatív, új technológiák fejlesztése zajlik főleg elektromos hajtásrendszerek területén a légiipar számára.

Azoknak a mérnököknek ajánljuk, akik szakmai célja elmélyülni egy-egy új technológia fejlesztésének részleteiben.


Mi jellemzi a képzést?

A hallgató a képzés egészén átívelő témát választ, amely témában egy vagy több konkrétan meghatározott feladatot old meg önálló tervezési feladatként, vagy csapattagként részt véve egy projektmunkában. A munka során a Vállalat az adott témában jártas, az aktuális feladat megoldását jól ismerő témavezetőt biztosít számára.

A hallgató választ egy megfelelő témakört a vállalati feladatához, amely összhangban van az általa felvett tantárgyakkal.  A Vállalat az alábbi témákban ajánl témavezetést

Akkumulátor pakkok fejlesztése és integrációja
Lítium-alapú akkumulátor modulok és pakkok rendszer integrációjában való részvétel.  Felügyeleti rendszerek és modulok automatizált tesztelését támogató beágyazott és felhasználói szoftverek fejlesztése és validációs tesztelése. Automatizált tesztek előkészítése terhelésprofilok szimulációjával. Szériagyártást támogató felhasználói szoftver és adatgyűjtő szoftver komponensek fejlesztése.

Környezeti Szimulációs Keretrendszer tervezése
Hardware-In-the-Loop (HIL) szimulátor fejlesztése és a szimulált berendezés modellezése, amellyel gyors és veszélytelen egy új felügyeleti rendszer tesztelése.
A HIL szimulátor testre szabásával elérhető, hogy a ki- és bemeneti jelszintek azonosak legyenek a felügyeleti egység és az szimulált rendszer közötti csatlakozási felület (vezérlések, érzékelt jelek) jelszintjeivel, így a felügyeleti elektronika hardver és szoftver tesztelése is megvalósul.

Nyomtatott áramkörök és beágyazott rendszerek tervezése
Áramkörök funkcionális tervezése ipari alkalmazásokhoz, szimulációs vizsgálatok, nyomtatott áramkörök tervezése integrált fejlesztő környezetben.
Beágyazott rendszerek tervezése programozható logikai eszközök, kiemelten az FPGA eszközök alkalmazásával valós idejű és biztonságkritikus feladatok megoldásához


Elosztótranszformátorok tervezése

Milyen célokat szolgál és kiknek ajánljuk?

A villamosenergia-átvitel konzervatív iparág, mégis lépést kell tartania a technológiai fejlődéssel és a fokozódó elvárásokkal. A transzformátor már hosszú ideje az energiaátvitel egyik alapeleme. Működési elve az 1800-as évek vége óta változatlan, megjelenése mégis sokat változott. Napjainkban már nem csak a teljesítmény átvitele fontos, hanem számos új elvárás is megjelent: alacsony zajkibocsájtás, elektromágneses zaj, ciklikus igénybevételek, szállíthatóság, adatgyűjtés, távvezérelhetőség, stb.
Az egyre komplexebb elvárások mellett a tervezési és gyártási idők lerövidültek, a piacon számos résztvevő kínálja a termékeit, így számítógépes tervezés és költségoptimalizálás nélkül egy gyártó manapság nem lehet versenyképes.

Azoknak a mérnökhallgatókank ajánjuk, akik az egyetemi elméleti ismeretek mellett szeretnének megismerkedni a gyakorlati transzformátortervezéssel, termékfejlesztéssel, prototípusgyártással, nemzetköz szabványokkal, a transzformátorok tesztelésével és tapasztalatot szereznének egy multinacionális környezetben


Mi jellemzi a képzést?

A hallgató a képzés egészén átívelő témát választ, és a képzés során a témához kapcsolódó tervezési-, számítási- vagy fejlesztési feladatok old meg projektmunkában csapattagként vagy önállóan. A munka során a Vállalat az adott témában jártas témavezetőt biztosít számára, aki iránymutatással szolgál, azonban a feladok megoldásához önálló munka, irodalomkutatás, adatgyűjtés, elemzés szükséges.
A vállalat a választott témákhoz kapcsolódó szervezett képzéseket biztosít termeiben, saját szakértőivel, valamint oktatóival. Az egyes projektfeladatokhoz szükséges konkrét képzések egyénileg, hallgatónként kerülnek kijelölésre.

A hallgatók az alábbi témákból választhatnak:

·        Neurális hálózat alapú algoritmus kialakítása intenzitás elvű részkisülésmérés kiértékelésére
·        Elosztó transzformátor tekercserendszerének belső hőmérsékletviszonyainak vizsgálata
·        Akusztikus részkisülésmérés és hibahely meghatározás elosztótranszformátorokban
·        Hallgató által javasolt saját téma, ami kapcsolódik az elosztó transzformátorok tervezéséhez vagy gyártásához