Tools

Siemens HungarySiemens Hungary

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Kutatási célú funkcionális mágneses rezonanciás képalkotó berendezés         beszerzéséről kötött szerződést az MTA Természettudományi Kutatóközpontja és a Siemens Zrt.

2014. október 15.

Budapest – 2014. október 15. – Új 3 Teslás funkcionális mágneses rezonanciás képalkotó berendezés beszerzéséről írtak alá szerződést a Siemens Zrt. és a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpont (MTA TTK) vezetői.A Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutatóközpontja egy 2014 májusában elindított Európai Uniós közbeszerzési eljárás eredményes zárásaként kötött szerződést a képalkotó eszközök területén is vezető technológiákat fejlesztő vállalattal, a Siemens Zrt.-vel.

Az új fejlesztésű 3 Teslás mágneses rezonanciás (MR) képalkotó berendezés és kiegészítő tartozékainak beszerzésével az agyi képalkotás területén élvonalbeli kutatási és fejlesztési feladatok megvalósítása válik lehetővé. A beruházás a Nemzeti Agykutatási Program támogatásából és Magyar Tudományos Akadémia infrastruktúra-fejlesztési forrásaiból valósul meg. A beruházás célja egy új, az agykutatás e területének hazai élvonalbeli kutatásait egészében szolgáló nagyműszeres laboratórium kialakítása.

A kialakítandó MR-laboratórium korszerű műszeres hátteret biztosít a kognitív ideg-tudományi alapkutatásokhoz, a neuro-pszichiátriai betegségekre összpontosító transzlációs kutatásokhoz, valamint lehetőséget teremt az MR-módszerre irányuló fejlesztésekhez. Az új központban az MTA TTK és partnerei által megvalósítandó nemzetközileg is kiemelkedő színvonalú felfedező kutatások, valamint ipari partne-rekkel szoros együttműködésben folytatott kutatás-fejlesztési projektek valósulhatnak meg.

Az MR-laboratóriumot működtető Agyi Képalkotó Központban (AKK) foly-tatott kutatási és fejlesztési programok megvalósításához az emberi agy kutatásának legkorszerűbb módszerei és eszközparkja áll rendelkezésre. A Központ küldetése az emberi agy működésének jobb és mélyebb megértése, s ezen belül olyan eredmények elérése, amelyek széleskörű hazai és nemzetközi együttműködésben valósulhatnak meg.

Az MTA TTK-ról

Az MTA Természettudományi Kutatóközpontja a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézet-hálózatának egyik legnagyobb kutatóintézete. Az MTA TTK multidisz-ciplináris természettudományi kutatásokat folytat az enzimológia és molekuláris farmakológia, a kognitív idegtudományok és pszichológia, a szerves kémia, valamint az anyag- és környezettudományok területén. A Kutatóközpont több mint 400 kutatója elkötelezett az új tudományos felfedezések és a társadalom javát szolgáló fej-lesztések iránt.

További információk: Tóth Ágnes (toth.agnes@ttk.mta.hu)