Tools

Siemens HungarySiemens Hungary

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Három megrendelést kapott a Siemens ETCS 2-es szintű biztosítóberendezések telepítésére Magyarországon 2014. 05.20

2014. május 20.

A Siemens Budapest IX. kerületét, Ferencvárost és Gyomát összekötő vonal két szakaszát – a Monortól Szajolig és a Szajoltól Gyomáig terjedő szakaszokat –, valamint a Ferencváros-Székesfehérvár vonalakat szereli fel ETCS (Egységes Európai Vonatbefolyásoló Rendszer) 2-es szintű berendezésekkel. A mintegy 60 millió euró értékű, uniós források felhasználásával megvalósuló beruházást a Nemzeti Infra-struktúra Fejlesztő Zrt. által kiírt közbeszerzési pályázaton nyerte el a Siemens. A három szakaszt várhatóan 2015 végén adják majd át.

A vasúti biztosító rendszerek lehetővé teszik a személy- és tehervonatok biztonságos közlekedését. Jelenleg több mint 14 különböző biztosítórendszer van használatban Európa-szerte, melyek azonban egymással nem kompatibilisek. Ennek a problémának a megoldására az Európai Unió 1996-ban kiadott egy irányelvet, amely előírja az európai vasúttársaságok számára, hogy vonalaikon ETCS vonatbiztosító rendszert telepítsenek. A kiválasztott folyosókon fokozatosan bevezetendő szabványos ETCS egymás után váltja fel a nemzeti biztonsági rendszereket. A rendszert nem csupán európai használatra szánták, mivel olyan korszerű vonatvé-delmi megoldást képvisel, amely világviszonylatban is megfelel az elvárásoknak, amint arról számos nemzetközi projekt tanúskodik. A moduláris megoldásra épülő ETCS-nek több szintje létezik. Az ETCS 1-es és az ETCS 2-es szint között a kü-lönbség az átviteli közegben mutatkozik meg.

A 2-es szint esetén gyakorlatilag minden információt a Radio Block Center (RBC) továbbít Euroradio segítségével a járműre. A rendszer előnye, hogy állandó lehető-séget teremt a vágány és a vonat közti információcserére. Ezt használva a vonatve-zető az utasításokat közvetlenül a vezetőfülkében elhelyezett kijelzőn kapja, ami azt jelenti, hogy a nyílt pályán nincs szükség jelzőkre.

A Siemens vasút-automatizálási divíziója a megrendelés keretében mintegy 200 vágánykilométert szerel fel ETCS 2-es szintű Trainguard 200 automatikus biztosító-berendezésekkel.