Tools

Siemens HungarySiemens Hungary

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Elismerésben részesülnek az innovatív műegyetemi hallgatók - 2013. 10. 09.

No Addressee
Budapest, 09.10.2013

Közel 12 millió Ft értékben részesített ösztöndíjban 31 műegyetemi hallgatót a BME Pro Progressio alapítványa, mely a Siemens Magyarországgal és további támogatókkal közö-sen írt ki kutatási ösztöndíjakat, diplomaterv és szakdolgozat pályázatokat. Az ösztöndí-jakat ünnepélyes keretek közt Pakucs János, a kuratórium elnöke, Péceli Gábor rektor és Ludvig László, a Siemens Infrastruktúra és Városok szektorának igazgatója adták át.

A Pro Progressio alapítvány 13. alkalommal írta ki diplomaterv és szakdolgozat pályázatát, melynek keretén belül átadásra került a „Siemens ösztöndíj” is. A támogatás célja olyan tehet-séges fiatalok díjazása és további kutató munkájuk ösztöndíjjal való segítése, akik az ipar mű-szaki fejlesztését elősegítő, innovatív, saját ötletet is tartalmazó szakdolgozatot, diplomamunkát készítettek. Az elismerésben öt fiatal részesült, akik dolgozatainak témái közt szerepelt a vasúti kerekek gördülésének dinamikája vagy az automatizált mérőrendszer a búza mikotoxin tartal-mának meghatározása.

A Siemens okleveleit dr. Ludvig László, a Siemens Infrastruktúra és városok szektorának igaz-gatója adta át, egyben megköszönte a Méréstechnikai, Automatizálási és Informatikai Tudo-mányos Egyesület közreműködését a pályázatok elbírálásában.

A Siemens tavasszal hosszabbította meg a másfél évtizede fennálló stratégiai partnerségét a BME-vel, elsősorban a mérnöki utánpótlás képzésének támogatását, illetve a modern technikai feltételek megteremtését szem előtt tartva.  A partnerség keretein belül Dale A. Martin, a Sie-mens Zrt. elnök-vezérigazgatója két héttel ezelőtt adta át a „Hallgatók a szakmai kiválóságért” elismerést. A pályázaton akkor négy hallgatói projekt számára összesen másfél millió forintos támogatását ítélt meg az elbíráló bizottság.