Tools

Siemens HungarySiemens Hungary

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

Élen a mérnökképzés támogatásában

Együttműködési megállapodást írt alá a Siemens Zrt. és a gödöllői Szent István Egyetem

General interest press release
Budapest, 25.04.2013

Tovább szélesítette partneri körét a Siemens Zrt. a magyar felsőoktatásban: ezúttal a gödöllői Szent István Egyetemmel kötött együttműködési megállapodást a mérnökképzés támogatásában élen járó vállalat. A partnerség első kézzelfogható eredménye az a listaáron 300 millió forint értékű szoftvercsomag, amelyet a Siemens ajánlott fel az egyetemi képzés fejlesztéséhez.

Együttműködési megállapodást írt alá a Siemens Zrt. és a Szent István Egyetem. A Magyaror-szágon több mint 125 éve jelen lévő nagyvállalatnak kiemelt jelentőségű a hazai mérnökképzés támogatása, mivel ezáltal is a helyi értékteremtéshez járul hozzá, a jövő szakembereinek meg-bízhatóságát és hozzáértését alapozhatja meg. A megállapodást a Siemens Zrt. részéről Dale A. Martin, az egyetem oldaláról pedig Dr. Solti László rektor látta el kézjegyével. 

„Büszkék vagyunk arra, hogy bővíthettük partneri körünket a műszaki felsőoktatás egyik fontos szereplőjével” – mondta el a megállapodás megkötését követően Dale A. Martin, a Siemens Zrt. vezérigazgatója. – „Amellett, hogy vállalatunk oktatási együttműködések terén szerzett tapasz-talatát, mérnökeink szaktudását kínálja az egyetemnek,  egy listaáron 300 millió forint értékű PLM szoftvercsomaggal járul hozzá a mérnökképzés fejlesztéséhez. A szoftverrel a hallgatók már a tanulmányaik során elsajátíthatják a legmodernebb technológiát, versenyelőnyt szerezve ezzel a munkaerőpiacon.”

A Siemens PLM (product lifecycle management - termék-életciklus menedzsment) szoftver - amit világszerte  több mint 70 ezer ügyfél használ a gépiparban, az elektronikai iparban és más iparágakban – egy olyan komplett rendszert kínál a vállalatoknak, amellyel a teljes életcikluson keresztül képesek menedzselni a termékek eredményességét és költséghatékonyságát a ter-mék kitalálásától és tervezésétől a gyártáson, illetve a kapcsolódó szolgáltatásokon át a termék gyártásból való kivonásáig. A többféle iparágban is népszerű program elterjedt például a ha-zánkban is működő autógyártóknál, de a NASA is ezzel a szoftverrel tervezte a Curiosity marsjárót.

„Öröm számunkra, ha egy nagyvállalat felismeri a gyakorlati képzés támogatásának fontossá-gát, és segít megteremteni ehhez a megfelelő feltételeket” – emelte ki dr. Solti László, a Szent István Egyetem rektora. – „A Siemens Zrt. által egyetemünknek felajánlott PLM szoftvercsomag hiánypótló hozzájárulás, hiszen egyértelmű célunk, hogy lépést tartsunk a műszaki fejlődéssel, és hallgatóink számára biztosítsuk azokat a korszerű ismereteket, amelyekkel szakmai pályafu-tásukat eredményesen megalapozhatják.”

A Siemens Zrt. ez idáig 4 egyetem számára biztosított nagy értékű szoftvercsomagot.