Tools

Siemens HungarySiemens Hungary

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

A jövőt építi a Siemens Afrikában - 2013. 06. 16.

Nelson Mandela szülőfalujában épít középiskolát a német vállalat

No Addressee
Budapest, 16.06.2013

Hétszáz gyermek tanulhat majd abban a dél-afrikai Mvezóban 2014 januárjá-ban megnyíló középiskolában, amelynek felépítéséhez a Siemens biztosítja a teljes anyagi és szakértői hátteret. A „Nelson Mandela School of Science and Technology” program keretében épülő intézményben mezőgazdasági, techno-lógiai és mérnöki területeken tanulhatnak majd a fiatalok, akik az oktatásban elsajátítottakat kamatoztatva hozzájárulhatnak a környék gazdasági fellendíté-séhez is.

A szegényebb dél-afrikai területeken felnövő nemzedék számára az egyetlen kitöré-si lehetőség a tanulás, az ország vidéki területein azonban kevés középiskola talál-ható. A Siemens támogatásával tavaly októberben kezdődött Nelson Mandela School of Science and Technology program hétszáz fiatal számára biztosít jövő évtől továbbtanulási lehetőséget a vállalat finanszírozásával épülő középiskolában. A legmodernebb technológiával felszerelt, Nelson Mandeláról elnevezett középisko-la épülete kihasználja majd a megújuló energia nyújtotta lehetőségeket, többek kö-zött világítás-automatizálási és esővíz-felhasználási rendszerrel is felszerelik.

A mezőgazdasági, technológiai és mérnöki területek mind-mind hiányszakmának számítanak az országban, így a diákok számára biztosított az elhelyezkedés.  A Siemens eddigi legnagyobb szociális projektje a közösség hasznát is szolgálja: Mvezó és környéke számos művelésbe vonható földterülettel rendelkezik, mely az új középiskolának, valamint a fiataloknak hála hamarosan a helybeli lakosság ellá-tásáért felelhet.

„Az oktatás és a nevelés a Siemens számára befektetés. Befektetés a vállalat és Dél-Afrika jövőjébe. A szakképzési rendszer fejlesztése pedig folyamatos, vissza-vonhatatlan elköteleződés mind a terület lakossága, mind pedig a vállalat és az egész társadalom haszna érdekében.”  - mondta el Peter Löscher a Siemens vezér-igazgatója.

A német vállalat több mint egy évszázados tapasztalattal rendelkezik az oktatási együttműködés, a szakképzés terén. Az ún. duális – szakmai gyakorlattal kiegészí-tett elméleti – képzés terén magyarországi minta is rendelkezésre áll, itthon két kö-zépiskolában tanulnak diákok a vállalat programja keretében.

Kapcsolati információk:

Siemens Zrt. Vállalati Kommunikáció

1143 Budapest, Gizella út 51-57.

Kommunikációs igazgató: Nevelős Orsolya Stefanie

Telefon:+36 1 471-1509

E-mail: orsolya.nevelos@siemens.com

További információért a „Nelson Mandela School of Science and Technology” prog-ramról, keresse fel az alábbi oldalakat:

http://www.youtube.com/watch?v=ToqahAXgSFs&feature=em-subs_digest

http://www.mandelaschool.co.za/home.aspx?IsHome=true

További információ a hazai duális képzésről:

https://www.cee.siemens.com/web/hu/hu/spe/Pages/spe_hungary.aspx

Kövessen minket a Facebookon: Siemens Magyarország