Tools

Siemens HungarySiemens Hungary

Site ExplorerSite Explorer
Close site explorer

A világ széndioxid kibocsátása az Európai Unió összkibocsátásával csökkenhet 2030-ra - 2013. 10. 17.

No Addressee
Budapest, 17.10.2013

A jelenlegi feltételekkel több mint másfélszeresére nőhet 2030-ra a globális energiaigény - derül ki egy nemzetközi esettanulmányból, melyet a Siemens és Horst Wiedelmann, a Müncheni Műszaki Egyetem professzora végeztek. Az energiaigénnyel együtt a széndi-oxid kibocsátás is jelentősen emelkedik, a kutatásból azonban kiderül, hogy a CO2 kibo-csátás mértéke nem csak szinten tartható, de csökkenthető is.

Évente 3 százalékkal emelkedik a globális energiaigény a jelenlegi és a következő évtizedben, melynek hatására 2030-ra a jelenleginél több mint másfélszer annyi energiát használunk fel, mint ma. Feltételezve, hogy az új erőművek a napjainkban ismertek mentén épülnek ki, az összesített széndioxid kibocsátás 25%-al emelkedhet - mutatott rá egy friss tanulmány, melyet a Siemens és Horst Wiedelmann, a Müncheni Műszaki Egyetem professzora végeztek. “Ha a széntüzelésű erőművek nagy részét gázüzeműre cserélnénk 2030-ra, azzal a széndioxid kibo-csátás a jelenleginél is 5%-al alacsonyabb szintre csökkenne” – jelentette ki professzor. "Ter-mészetesen valószínűtlen, hogy minden széntüzelésű erőművet gázüzeműre cseréljünk – de a lehetőségben rejlő potenciál impresszív” – tette hozzá Wiedelmann. A tanulmány szerint, globá-lisan az Európai Unió 28 országának jelenlegi teljes széndioxid kibocsátása megtakaríthatóvá válna.

„A kutatás a fenntarthatóság és a kiszámítható energiaellátás szempontjai mellett a gazdasági tényezőket sem hagyta figyelmen kívül: nem lenne értelme újépítésű, széntüzelésű erőműveket bezárni kizárólag a széndioxid kibocsátás csökkentése miatt. Tanulmányunkban különböző helyzeteket elemeztünk, miközben folyamatosan szem előtt tartottuk az egyensúlyt a fenntart-hatóság, a megbízhatóság és a gazdasági szempontok között” – mondta Michael Süß, a Sie-mens AG vezetőségi tagja, a Siemens Energiaszektorának vezérigazgatója a WordEnergy Kongresszuson tartott beszédében.

A tanulmányból kiderül, hogy 2030-ra Európa akár 45 billió eurót is megspórolhat, ha az ener-giaellátás terén átáll a fenntartható erőforrásokra.

Minden előzetes elemzés, amely a kutatás végső eredményéhez vezetett elérhető a következő linken: http://www.siemens.com/wec

A tanulmány teljes anyaga az alábbi linken igényelhető: http://www.energy.siemens.com/hq/en/energy-topics/publications/connecting-possibilities-study.htm#form=/hq/en/energy-topics/publications/study-downloadform.htm

Power Mátrix – A Siemens energiatermelést, elosztást és felhasználást szimuláló online straté-giai játéka: http://www.powermatrixgame.com/en/