Politica de securitate a datelor

Angajamentul Siemens referitor la Politica de securitate a datelor

Protejarea siguranţei şi securităţii datelor dvs. personale este importantă pentru Siemens; prin urmare,  activitatile desfasurate de societatea Siemens sunt în conformitate cu legislaţia aplicabilă referitoare la protecţia siguranţei datelor şi la securitatea acestora.

Accesând această pagină, toţi utilizatorii sunt de acord să respecte Termenii de utilizare şi legislaţia în vigoare. Sperăm că politica prezentată mai jos vă va fi de ajutor pentru a înţelege ce fel de date pot fi colectate de Siemens, cum sunt acestea protejate si utilizate şi cum pot fi dezvaluite.

Date personale

În paginile noastre de internet, Siemens nu va colecta nici un fel de date personale în legătură cu dvs. (de ex. numele dvs., adresa, numărul de telefon sau adresa de e-mail), dacă nu doriţi să ni le furnizaţi (de ex. prin înregistrare, chestionare), sau dacă nu vă daţi acordul sau dacă nu este altfel permis prin lege sau alte reglementări de protecţie a datelor dvs. personale.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC SIEMENS SRL, cu sediul în B-dul. Preciziei, nr. 24, imobil H3, etaj 3-5, sector 6, București, având J40/6772/1995 și CUI 7614474, reprezentată prin doamna Mădălina Buzan, Director Juridic, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate exclusiv altor companii din același grup cu operatorul.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC SIEMENS SRL, cu sediul în B-dul. Preciziei, nr. 24, imobil H3, etaj 3-5, sector 6, București, în atentia doamnei Mădălina Buzan, Director Juridic.

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state, cu exceptia Germaniei și Austriei. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Scopul utilizării

În cazul în care ne veţi furniza datele dvs. personale, le vom utiliza în general pentru a răspunde solicitărilor dvs., pentru a procesa comenzile dvs. sau pentru a vă intermedia accesul la informaţii specifice sau oferte. Vom utiliza datele dvs. personale în scopul: gestiune economico – financiară și administrativă, gestiune economico – financiară și administrativă a serviciilor medicale oferite membrilor familiei angajaților, gestiune economico – financiară și administrativă a avocaților, părți adverse din litigiile aflate pe rol.

De asemenea, pentru a susţine relaţia comercială cu dvs.:

  • putem salva şi procesa datele personale, transmise în cadrul sediilor noastre din lume pentru a înţelege mai bine nevoile dvs. de afaceri şi cum ne putem îmbunătăţi produsele şi serviciile;

  • noi (sau o terţă parte în numele nostru) putem utiliza datele dvs. personale pentru a vă contacta în legătură cu o ofertă Siemens care vine în sprijinul nevoilor dvs. de afaceri sau pentru a efectua sondaje de opinie online pentru a înţelege mai bine necesităţile clienţilor noştri. Dacă alegeţi ca datele dvs. personale să nu fie utilizate pentru a susţine relaţia noastră comercială (în special marketing direct sau cercetare de piaţă), noi vom respecta opţiunea dvs. Nu vindem şi nici nu comercializăm în vreun alt fel datele dvs. personale către terţi, cu exceţia firmelor Siemens.


Domeniu de utilizare

Siemens va colecta, utiliza sau dezvălui datele personale furnizate de dvs. online numai pentru scopurile indicate, cu excepţia cazului în care comunicarea datelor:

  • se referă la utilizarea datelor personale pentru orice scop adiţional care se referă direct la scopul original pentru care datele personale au fost colectate,

  • este necesară pentru a pregăti, negocia sau derula un contract cu dvs.,

  • este solicitată prin lege sau de autorităţile guvernamentale sau juridice competente,

  • este necesară pentru a stabili sau pentru a apăra un drept legal,

  • este necesară pentru a preveni frauda sau alte activităţi ilegale, precum atacuri intenţionate asupra sistemelor Siemens de tehnologie a informaţiei.


Date de comunicare sau utilizare

Prin utilizarea serviciilor de telecomunicaţii pentru a accesa pagina noastră de internet, datele dvs. de comunicare (de ex. adresa Internet protocol address) sau datele de utilizare (de ex. Informaţiile de la început, de la sfârşit şi extinderea fiecărui acces, precum şi informaţiile pentru serviciile de telecomunicaţii pe care le-aţi accesat) sunt generate tehnic şi se pot relaţiona inteligibil la datele personale. În măsura în care există vreo necesitate de compilare, vor fi efectuate colectarea, procesarea şi utilizarea datelor dvs. de comunicare sau de utilizare în conformitate cu cadrul legal aplicabil referitor la protecţia datelor personale.

Date non-personale colectate automat

Când accesaţi paginile noastre de internet, putem colecta automat (nu prin înregistrare) date non-personale (de ex. Tipul de browser internet şi sistemul de operare utilizat, numele domeniului paginii Web de pe care aţi venit, numărul de vizite, durata medie petrecută pe site, paginile vizionate). Noi putem utiliza aceste date şi distribui sediilor noastre din lume, pentru a monitoriza gradul de atracţie a paginilor noastre de internet şi pentru a le îmbunătăţi performanţa sau conţinutul.

"Cookies" – Informaţii stocate automat în calculatorul dvs.

Atunci când vizionaţi una din paginile noastre de internet, noi putem stoca unele date pe calculatorul dvs. sub forma unei "cookie" pentru a recunoaşte automat calculatorul dvs. la următoarea vizită. Aceste Cookies ne pot fi de ajutor în multe feluri, de exemplu prin faptul că ne permit să identificăm o pagină de web pentru a veni mai bine în întâmpinarea intereselor dvs. sau pentru a stoca va parola pentru a nu mai pierde timp cu reînregistrarea de fiecare dată. Dacă nu doriţi să primiţi cookies, vă rugăm să configuraţi browser-ul de internet astfel încât să ştergeţi tot ce înseamnă cookies de pe unitatea centrală a calculatorului, să le blocaţi sau să primiţi un avertisment înainte ca o cookie să fie salvată.

Copiii

Siemens nu va colecta în mod conştient date personale de la copii fără acordul prealabil al părinţilor, dacă acest lucru este solicitat de legea aplicabilă. Noi vom utiliza sau face cunoscute date personale despre un copil în măsura permisă de lege, pentru a obţine acordul părinţilor conform legilor şi reglementărilor locale sau pentru a proteja un copil.  and regional cultural customs.

Securitate

Pentru a proteja datele dvs. personale de distrugere accidentală sau ilegală, de pierdere sau alterare şi de accesul unor persoane neautorizate, Siemens utilizează măsuri de securitate tehince şi organizatorice.

Linkuri către alte pagini web

Paginile web ale Siemens conţin linkuri către alte pagini web. Siemens nu răspunde pentru practicile de securitate sau de conţinutul altor pagini web.

Întrebări şi comentarii

Siemens va răspunde la toate solicitările rezonabile pentru a revedea şi datele dvs. personale, pentru a corecta, modifica sau şterge orice neregularităţi. Dacă aveţi orice fel de întrebări sau comentarii în legătură cu Politica de securitate a datelor personale de la Siemens (de ex. revederea sau actualizarea datelor dvs. personale), vă rugăm să daţi clic pe "Contact " în colţul din dreapta sus al acestei ferestre şi selectaţi "Despre Siemens", "Despre noi – întrebări despre Siemens". Pe măsură ce internetul va avansa, va avansa şi Politica noastră de securitate a datelor. Noi vom publica pe această pagină modificările la politica noastră de protecţie a datelor personale. Vă rugăm să verificaţi în mod regulat această pagină pentru a fi la curent.

28.06.2012 | Author: Dan Santimbreanu