Politica de securitate a datelor

Politica de securtate a datelor cu caracter personal a companie Siemens SRL a fost actualizată începând cu data de 25.05.2018. Informaţiile de mai jos au la bază legislaţia în vigoare.

Notificarea Siemens privind protecţia datelor cu caracter personal

Protejarea securității și confidențialității datelor dvs. personale este importantă pentru Siemens. Prin urmare, Siemens (pentru detalii suplimentare despre companie, vă rugăm să consultați secţiunea "Informații" /"Corporate Information", de mai jos) procesează date personale în conformitate cu legile aplicabile privind protecția datelor și securitatea datelor.

1. Prelucrarea datelor personale legate de utilizarea de către dvs. a site-urilor, aplicațiilor și platformelor noastre online

                                                                                                                                                                                                Categorii de date cu caracter personal prelucrate, scopul prelucrării și temeiul juridic.

Când vizitați site-urile web, aplicațiile sau instrumentele online ale Siemens (fiecare un "Siemens Online Offering", traducere română: „Oferta Online Siemens”), Siemens poate prelucra următoarele date personale despre dvs.:
• Datele personale pe care le furnizați în mod activ și voluntar prin Siemens Online Offering (de exemplu, când vă înregistrați, când ne contactați adresându-ne întrebările dvs. sau când participați la sondaje etc.), inclusiv numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, informațiile transmise ca parte a unei cereri de asistență, comentarii sau postări pe forum etc .; și
• Informațiile care ne sunt trimise automat de către browser-ul sau dispozitivul dvs. web, cum ar fi adresa dvs. IP, tipul de dispozitiv, tipul de browser, site-ul care v-a direcţionat către site-ul Siemens, site-urile accesate în timpul vizitei, data și ora fiecărei solicitări a vizitatorilor.
 Noi procesam datele dvs. personale în următoarele scopuri:
 • Să furnizeze serviciile și funcțiile Siemens Online Offering și să vă gestioneze utilizarea dvs. a Siemens Online Offering;
• Pentru a vă confirma identitatea (dacă v-ați înscris la Siemens Online Offering);
• Să răspundă și să îndeplinească cererile dvs. specifice; și
• În măsura în care este necesar, în mod rezonabil, să se aplice condițiile de utilizare aplicabile, în scopul constatării, exercitării sau apărarii unui drept în justiție, în scopul prevenirii fraudei sau alte activități ilegale, inclusiv atacurile asupra sistemelor de tehnologie a informației ale Siemens.
 Prelucrarea datelor dvs. personale este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus. Cu excepția cazului în care se indică altfel la momentul colectării, temeiul nostru legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este acela că:
 • Ați dat consimțământul dvs. explicit cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale (Articolul 6 (1) (a) Regulament general privind protecția datelor);
• Prelucrarea este necesară pentru executarea unei relații contractuale cu dvs. (Articolul 6 (1) (b) Regulament general privind protecția datelor); sau
• Prelucrarea este necesară pentru eficientizarea sau gestionarea eficientă a utilizării de către dvs. a Siemens Online Offerings (Articolul 6 (1) (f) Regulamentul general privind protecția datelor).

Cookie-uri

Putem folosi cookie-uri în Siemens Online Offerings. Puteți găsi informații despre modul de utilizare a cookie-urilor de către Siemens, în Politica noastră de cookie-uri (link cookie policy). Politica de cookie-uri furnizează, de asemenea, informații despre cum puteţi bloca și obiecta cu privire la utilizarea cookie-urilor și prelucrarea datelor colectate de cookie-uri.

Legături către alte site-uri web

Această Politică de Protecţie a Datelor cu Caracter Personal se aplică numai Siemens Online Offerings și nu altor site-uri sau aplicații operate de terțe părți. Este posibil să furnizăm linkuri către alte site-uri și aplicații despre care credem că ar putea fi de interes pentru dvs. Siemens nu este responsabil pentru practicile legate de protecţia datelor cu caracter personal ale acestor site-uri sau aplicații.

2. Prelucrarea datelor personale care ţin de relația dvs. de afaceri cu Siemens

Categorii de date cu caracter personal prelucrate, scopul prelucrării și temeiul juridic
 În contextul relației de afaceri cu Siemens, Siemens poate prelucra următoarele categorii de date personale ale persoanelor de contact actuale și viitoare de la clienții, furnizorii, comerciant și partenerii noștri (fiecare dintre aceștia fiind "Partener de Afaceri"):
 • Informații de contact, cum ar fi numele complet, adresa de serviciu, numărul de telefon de serviciu, numărul de telefon mobil de serviciu, numărul de fax de serviciu și adresa de e-mail de serviciu;
• Datele legate de plată, cum ar fi datele necesare pentru procesarea plăților și prevenirea fraudei, inclusiv numerele cardurilor de credit / debit, numerele de coduri de securitate și alte informații de facturare aferente;
• Informații suplimentare prelucrate în mod necesar în cadrul unui proiect sau al unei relații contractuale cu Siemens sau furnizate în mod voluntar de către Partenerul de Afaceri, cum ar fi datele personale referitoare la comenzile plasate, plățile efectuate, solicitările și etapele de proiect;
• Datele personale colectate din surse publice, bazele de date privind integritatea și agențiile de credit; și
• Dacă este necesar din punct de vedere legal pentru evaluarea de conformitate a Partenerilor de Afaceri: data nașterii, numerele cărților de identitate și informații privind litigiile relevante și semnificative sau alte proceduri legale în legătură cu Partenerii de Afaceri.

 Siemens poate procesa datele cu caracter personal în următoarele scopuri:
 • Pentru a comunica cu Partenerii de Afaceri despre produse, servicii și proiecte ale Siemens sau ale partenerilor de afaceri, de ex. răspunzând la întrebări sau solicitări sau furnizând informații tehnice despre produsele achiziționate;
• Planificarea, realizarea și gestionarea relației (contractuale) cu Partenerii de Afaceri; de exemplu. prin efectuarea de tranzacții și comenzi de produse sau servicii, procesarea plăţilor, activități legate de contabilitate, audit, facturare și colectare, organizarea transporturilor și livrărilor, facilitarea reparațiilor și furnizarea de servicii de asistență;
• Gestionarea și efectuarea sondajelor legate de clienți, a campaniilor de marketing, a analizelor de piață, a tombolelor, a concursurilor sau a altor activități sau evenimente promoționale;
• Menținerea și protejarea securității produselor noastre, a serviciilor și a site-urilor web, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, a fraudei sau a altor acţiuni ilegale sau rău intenţionate;
• Asigurarea conformității cu obligațiile legale (cum ar fi obligațiile de păstrare a evidențelor), controlul exporturilor și vama, obligațiile de verificare a conformității Partenerilor de Afaceri (pentru a preveni infracționalitatea “gulerelor albe” (tradus din “white collar”) , a funcţionarilor, sau pentru a preveni activităţile de spălare a banilor) și politicile Siemens sau standardele industriale; și
• Rezolvarea litigiilor, punerea în aplicare a acordurilor noastre contractuale și stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiţie.
 Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menționate anterior. Cu excepția cazului în care se indică altfel la momentul colectării, baza noastră legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este aceea că:
 • Ați dat consimțământul dvs. explicit cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale (Articolul 6 (1) (a) Regulament general privind protecția datelor);
• Prelucrarea este necesară pentru executarea unei relații contractuale cu dvs. (Articolul 6 (1) (b) Regulament general privind protecția datelor); sau
• Prelucrarea este, în caz contrar, necesară pentru eficientizarea performanţei sau gestionarea eficientă a relației noastre de afaceri cu dvs. (Articolul 6 (1) (f) Regulamentul general privind protecția datelor).

3. Transferul și divulgarea datelor cu caracter personal

Siemens poate transfera date cu caracter personal altor companii sau terțe părți Siemens, dar numai dacă și în măsura în care acest transfer este necesar în scopurile menționate mai sus.
 În cazul în care acest lucru este permis din punct de vedere legal, Siemens poate transfera date cu caracter personal instanțelor judecătorești, autorităților de aplicare a legii, autorităților de reglementare sau avocaților, dacă acest lucru este necesar pentru a respecta legea sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi în justiţie.
 Siemens comandă servicii, de la furnizori de servicii (așa-numiții împuterniciţi ai operatorului), cum ar fi furnizorii de servicii de găzduire sau de mentenanţă IT, care acționează doar conform instrucțiunilor Siemens și sunt obligați contractual să acționeze în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.
 Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi localizați în țări din afara Spațiului Economic European ("țări terțe"), în care legile aplicabile nu oferă același nivel de protecție a datelor ca și legislația țării de origine a fiecărui individ.
 În astfel de cazuri, Siemens ia măsuri pentru a pune în aplicare măsuri de protecție adecvate și corespunzătoare pentru protecția datelor cu caracter personal prin alte mijloace.

 • Împărtășim date personale cu companiile Siemens în țări terțe numai dacă au implementat Regulile Corporative Obligatorii Siemens ("BCR") pentru protecția datelor cu caracter personal. Mai multe informații despre Siemens BCR pot fi găsite aici.
 • Transferăm datele personale către destinatarii externi din țările terțe numai în cazul în care beneficiarul respectiv (i) a introdus clauze contractuale standard UE cu Siemens, (ii) a implementat Reguli corporative obligatorii în organizația sa sau (iii) - în cazul destinatarilor din SUA - destinatarul este certificat în conformitate cu Privacy Shield. Persoanele afectate pot solicita informații suplimentare și copii ale garanțiilor contactând Siemens.
 Datele personale publicate de dvs. pe Siemens Online Offerings (cum ar fi de exemplu camere de chat sau forumuri) pot fi accesate la nivel global pentru alți utilizatori înregistrați ai respectivei Siemens Online Offerings.

4. Perioadele de păstrare

Cu excepția cazului în care se indică în mod explicit altfel la momentul colectării datelor personale (de exemplu printr-un formular de consimțământ acceptat de dvs.), ștergem datele cu caracter personal dacă reținerea datelor cu caracter personal nu mai este necesară pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod şi nu mai există nici o obligație de păstrare legală în conformitate cu legislația aplicabilă (cum ar fi dreptul fiscal sau comercial) care să ne oblige să păstrăm în continuare datele cu caracter personal.

5. Dreptul de a retrage consimțământul

În cazul în care v-ați declarat de acord cu privire la prelucrarea anumitor date cu caracter personal de către Siemens, aveți dreptul să retrageți consimțământul în orice moment cu efect în viitor, și anume retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de data retragerii. În cazul retragerii consimțământului, Siemens poate prelucra în continuare datele cu caracter personal în cazul în care există un alt temei juridic pentru prelucrare.

6. Dreptul de acces la și rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, restricționarea prelucrării, dreptul de a se opune prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor

În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, puteți - cu condiția respectării cerințelor legale relevante - să vă exercitaţi dreptul:
• De a obține de la Siemens o confirmare a faptului că datele personale referitoare la dvs. sunt sau nu prelucrate și, dacă este cazul, accesul la datele cu caracter personal;
• De a obține de la Siemens rectificarea datelor personale inexacte referitoare la dvs.;
• De a obține de la Siemens ștergerea datelor dvs. personale;
• De a obține de la Siemens restricții privind prelucrarea datelor dvs. personale;
• La portabilitatea datelor referitoare la datele cu caracter personal, pe care le-ați furnizat în mod activ; și
• De a obiecta, din motive legate de situația dvs. particulară, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc.

7. Contactul pe tema protecției datelor cu caracter personal

Organizația Siemens pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal vă oferă sprijin în legătură cu orice întrebări legate de protecţia datelor cu caracter personal, comentarii, preocupări sau plângeri sau în cazul în care doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile legate de protecția datelor personale. Organizația Siemens pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal poate fi contactată la: data.protection.ro@siemens.com.
 Organizația Siemens pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal va depune întotdeauna cele mai bune eforturi pentru a adresa și pentru a soluționa orice solicitări sau reclamații pe care i le aduceți la cunoştinţă. Pe lângă contactarea Organizația Siemens pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal, aveți întotdeauna dreptul de a vă adresa autorității competente pentru protecția datelor cu cererea sau reclamația dvs.

Întrebări şi comentarii

Siemens va răspunde la toate solicitările rezonabile pentru a revedea şi datele dvs. personale, pentru a corecta, modifica sau şterge orice neregularităţi. Dacă aveţi orice fel de întrebări sau comentarii în legătură cu Politica de securitate a datelor personale de la Siemens (de ex. revederea sau actualizarea datelor dvs. personale), vă rugăm să daţi clic pe "Contact " în colţul din dreapta sus al acestei ferestre şi selectaţi "Despre Siemens", "Despre noi – întrebări despre Siemens".

25.05.2018