Termeni de utilizare

1. Domeniu de aplicare

1.1 Orice utilizare a acestei pagini web furnizate de Siemens sau / şi afiliaţii săi ("Siemens"), "Siemens Web Site", este subiect al acestor Termeni de utilizare. Aceşti Termeni de utilizare pot fi modificaţi sau înlocuiţi de alţi termeni şi condiţii, de ex. pentru achiziţionarea de produse şi servicii. Prin logare, sau dacă logarea nu este solicitată prin accesarea sau utilizarea site-ului Siemens, aceşti Termeni de utilizare sunt acceptaţi în versiunea lor valabilă în acel moment. Prevederile acestor Termeni de utilizare vor fi considerate cerinţe minime şi se vor completa cu prevederile legislaţiei în vigoare. Site-ul www.siemens.ro si toate informatiile continute sint proprietatea Siemens SRL si nu pot fi valorificate, copiate sau reproduse in nici un fel, pe nici un suport fara acordul prealabil scris al Siemens SRL. Site-ul www.siemens.ro incluzind nelimitativ textele, imaginile, reprezentarile video sau audio continute de acesta, sunt protejate de prevederile legislatiei in vigoare privind drepturile de proprietate intelectuala. Siemens SRL nu va fi in nici o imprejurare raspunzator pentru vreo dauna, oricare ar fi aceasta (incluzind, dar fara a se limita la, daunele cu privire la pierderea profiturilor, intreruperea fluxurilor de afaceri sau pierderea informatiilor) care provine din utilizarea sau din imposibilitatea de a utiliza site-ul sau informatia cuprinsa in el.

2. Servicii

2.1       Acest site Siemens conţine informaţii şi software specific, precum şi documentaţiile respective, dacă este cazul, pentru a fi vizionate sau descărcate.

2.2       Siemens poate întrerupe oricând, parţial sau în totalitate, funcţionarea site-ului. Datorită naturii sistemelor de internet şi de calculator, Siemens nu poate accepta nici o răspundere pentru disponibilitatea continuă a site-ului.

3. Înregistrare, parolă

3.1       Unele pagini de pe site-ul Siemens pot fi protejate de parolă. În scopul siguranţei şi securităţii tranzacţiilor comerciale, numai utilizatorii înregistraţi pot accesa paginile menţionate. Siemens îşi rezervă dreptul de a nu accepta înregistrarea oricărui utilizator. Siemens în particular îşi rezervă dreptul de a stabili ca anumite site-uri, care au fost accesate liber în prealabil, să fie accesate prin înregistrare. Siemens are oricând şi fără a fi obligat să indice motivele, dreptul de a anula dreptul unui utilizator de a accesa zona protejată de parolă prin blocarea datelor sale de utilizator (după cum se specifică mai jos), în special atunci când utilizatorul utilizează date false în scopul înregistrării; încalcă aceşti Termeni de utilizare sau nu respectă obligaţia de a furniza cu grijă datele de utilizator; încalcă legile aplicabile în ceea ce priveşte accesarea sau utilizarea site-ului Siemens; sau·dacă nu a mai utilizat site-ul Siemens de o perioadă lungă de timp.

3.2       La înregistrare, utilizatorul trebuie să dea informaţii corecte, pe care să le actualizeze pe măsură ce acestea se modifică (pe cât posibil: online) fără întârziere. Utilizatorul se va asigura ca adresa de e-mail furnizată către Siemens să fie valabilă permanent şi va furniza şi o adresă la care să poată fi contactat.

3.3       După înregistrare utilizatorul ca primi un cod de access, care conţine un User ID şi o parolă ("Date de utilizator"). La primul access, utilizatorul va schimba imediat parola primită de la Siemens cu o parolă cunoscută doare de utilizator. Datele de utilizator permit utilizatorului să îşi vizioneze sau să îşi modifice datele, sau, dacă e cazul, să îşi retragă consimţământul pentru procesarea datelor.

3.4       Utilizatorul se va asigura ca datele de utilizator să nu fie accesibile terţilor şi răspunde pentru toate tranzacţiile şi alte activităţi efectuate în baza datelor sale de utilizator. La finalul fiecărei sesiuni online, utilizatorul se va deconecta de la zonele protejate de parole. Dacă şi în măsura în care utilizatorul află că terţe persoane abuzează de datele sale de utilizator, utilizatorul trebuie să comunice imediat în scris către Siemens acest lucru, sau, dacă este cazul, prin e-mail.

3.5       După primirea notificării de la paragraful 3.4, Siemens va anula accesul la zona protejată de parolă pe baza datelor de utilizator. Accesul utilizatorului va mai fi posibil numai după o cerere făcută de utilizator către Siemens sau după o nouă înregistrare.

3.6       Utilizatorul poate solicita în orice moment în scris anularea înregistrării sale, cu condiţia ca anularea să nu încalce buna performanţa a relaţiilor contractuale. În acest caz Siemens va şterge toate datele de utilizator şi alte date stocate ale utilizatorului, identificabile personal, imediat ce acestea nu mai sunt necesare.

4. Drepturi de utilizare a informaţiilor, a software-ului şi a documentaţiilor

4.1       Utilizarea oricăror informaţii, software şi documentaţii puse la dispoziţie pe sau prin acest site este subiectul acestor Termeni de utilizare sau, în cazul actualizării informaţiilor, software-ului sau documentaţiilor, subiect al condiţiilor de licenţă aplicabile, stabilite în prealabil cu Siemens. Condiţiile de licenţă stabilite separat vor prevala asupra acestor Termeni de utilizare.

4.2       Siemens acordă utilizatorului posibilitatea neexclusivă şi netransferabilă, ce nu poate fi sublicenţiată, de a utiliza informaţiile, software-ul şi documentaţiile puse la dispoziţia utilizatorului pe sau prin site-ul Siemens, în cuantumul stabilit, sau în cazul în care nu există un astfel de acord, în cuantumul stabilit de Siemens.

4.3       Informaţiile, software-ul şi documentaţiile nu pot fi distribuite niciodată de către utilizator vreunei terţe părţi şi nici nu pot fi închiriate sau făcute accesibile în vreun alt mod.

4.4       Informaţiile, software-ul şi documentaţiile sunt protejate prin legile drepturilor de autor precum şi prin tratate internaţionale, prin alte legi şi convenţii referitoare la proprietatea intelectuală. Utilizatorul va respecta aceste legi şi în particular nu va modifica, tăinui sau şterge vreun cod alfanumeric, mărci sau menţiuni despre drepturile de autor, nici din informaţii, nici de pe software sau documentaţii, sau de pe copiile acestora.

5. Proprietate intelectuală

5.1       În ciuda prevederilor particulare de la § 4 al acestor Termeni de utilizare, informaţiile, numele de mărci şi alte specificaţii de pe site nu pot fi modificate, copiate, reproduse, vândute, închiriate, utilizate, suplimentate sau utilizate în vreun alt fel, făr permisiunea scrisă prealabilă din partea Siemens.

5.2       Exceptând drepturile de utilizare şi alte drepturi acordate în mod expres aici, utilizatorului nu îi sunt acordate alte drepturi, şi nici nu va exista vreo altă obligaţie referitoare la acordarea de alte drepturi. Oricare şi toate drepturile de patent precum şi licenţele sunt excluse în mod expres.

6. Datoriile utilizatorului

6.1       La accesarea sau utilizarea site-ului Siemens, utilizatorul·   nu va aduce prejudicii altor persoane, în special minorilor, şi nici drepturilor personal ale acestora; nu va prejudicia moralitatea publică prin modul de utilizare;· nu va încălca vreun drept de proprietate intelectuală sau vreun alt drept de proprietate; nu va încărca texte ce conţin viruşi, aşa numitul Cal Troian, sau vreun alt program care ar putea afecta datele; nu va transmite, stoca sau încărca hyperlinkuri sau texte la care utilizatorul nu are dreptul, în special în cazurile în care aceste hyperlinkuri sua texte contravin obligaţiilor de confidenţialitate sau sunt ilegale; sau· nu va distribui e-mail-uri publicitare sau nesolicitate (aşa-numitele "spam"-uri) sau false avertismente de viruşi, de erorisau alte materiale similare, şi nu va solicita participarea la vreo loterie, sistem snowball, lanţuri de scrisori, jocuri tip piramidă sau alte activităţi similare.

6.2       Siemens poate anula oricând accesul la site, în special în cazul în care utilizatorul încalcă vreo obligaţie din Termenii de utilizare.

7. Hyperlink-uri

Site-ul Siemens poate conţine hyperlinkuri la paginile web ale terţilor. Siemens nu poartă răspunderea pentru conţinutul paginilor respective şi nu face reprezentări şi nu va susţine aceste pagini web sau conţinuturile acestora precum face cu ale sale, deoarece Siemens nu controlează informaţiile de pe aceste pagini şi nici nu răspunde pentru conţinutul şi informaţiile de pe aceste pagini. Riscurile pentru utilizarea acestor pagini web vor fi transferate către utilizator.

8. Răspunderea pentru erori de titlu sau calitate

8.1       În măsura în care anumite informaţii, software sau documentaţii sunt puse la dispoziţie gratuit, este exclusă orice răspundere pentru erori de calitate sau titlu de informaţii, software şi documentaţii, în special în ceea ce priveşte corectitudinea sau prezenţa  erorilor sau prezenţa reclamaţiilor din partea terţilor sau referitoare la completitudinea şi/sau adecvarea pentru scopul propus.

8.2       Informaţiile de pe site-ul Siemens pot conţine specificaţii sau descrieri generale referitoare la posibilităţile tehnice ale produselor individuale care pot fi puse la dispoziţie în anumite cazuri (de ex. datorită  modificărilor produse). Performanţa necesară a produsului va fi astfel stabilită de comun acord în fiecare caz la momentul achiziţiei.

9. Alte responsabilităţi, viruşi

9.1       Răspunderea Siemens pentru erori în ceea ce priveşte calitatea şi titlul vor fi determinate în conformitate cu prevederile § 8 din aceşti Termeni de utilizare. Orice altă răspundere pentru Siemens este exclusă.

9.2       Deşi Siemens depune orice efort pentru a proteja site-ul Siemens de viruşi, Siemens nu poate garanta că acesta nu conţine viruşi. Pentru protecţia sa, utilizatorul va lua măsurile necesare pentru a asigura securitatea adecvată şi va utiliza un scanner de viruşi înainte de a descărca orice informaţii, software sau documentaţii.

10. Protecţia securităţii datelor

Pentru colectarea, utilizarea şi procesarea datelor identificabile personal, ale utilizatorului site-ului Siemens, Siemens va respecta legile aplicabile referitoare la protecţia securităţii datelor şi Politica de securitate a datelor de pe site-ul Siemens, care este disponibilă ca hyperlink pe site-ul Siemens şi/sau pe www.siemens.com.

11. Clauze suplimentare, instanţa competentă, legea aplicabilă

11.1     Orice clauză suplimentară trebuie efectuată în scris.

11.2     Instanţa competentă va fi Bucureşti, dacă utilizatorul este comerciant în termenii Codului Comercial Român.

11.3     Paginile individuale ale site-ului Siemens sunt operate şi administrate de Siemens şi/sau afiliaţii săi. Paginile respectă legea aplicabilă din ţara unde compania responsabilă îşi are reşedinţa comercială. Siemens nu garantează că aceste informaţii, software şi/sau documentaţii de pe site-ul Siemens sunt decvate sau disponibile pentru a fi vizionate sau descărcate în locaţii din afara ţării. Dacă utilizatorii accesează site-ul Siemens din afara ţării respective, ei sunt exclusiv responsabili pentru respectarea tuturor legilor locale aplicabile. Este interzis accesul la informaţiile, software-ul şi/sau documentaţiile de pe site-ul Siemens din ţările în care acest conţinut este ilegal. În acest caz şi în cazul în care utilizatorul doreşte s facă afaceri cu Siemens, utilizatorul trebuie să contacteze reprezentantul Siemens pentru ţara respectivă şi afacerea specifică.

11.4     Aceşti Termeni de utilizare vor fi guvernaţi de – şi toate litigiile referitoare sau care au legătură cu aceşti Termeni de utilizare vor fi soluţionate în conformitate cu – legislaţia României. Aplicarea Convenţiei Naţiunilor Unite referitoare la Contractele pentru Vânzări Internaţionale de Bunuri (CISG) din data de 11 aprilie 1980 este exclusă.

28.06.2012 | Author: Dan Santimbreanu