Declarație Consimțământ - Comunicate și activități  presă

Stimați jurnaliști,                                                                                                                                    Vă mulțumim pentru excelenta colaborare de până acum și pentru efortul susținut pe care îl faceți pentru o informare corectă și obiectivă a publicului dumneavoastră. În scopul continuării colaborării noastre, vă rugăm să aveți amabilitatea de a aloca un minut completării următorului formular de consimțământ. Scopul acestui formular este documentarea scrisă -specifică pe domenii de interes - a acordului dumneavoastră privind primirea comunicatelor și informărilor de presă și a invitațiilor la conferințe de presă și alte evenimente sau activități dedicate media, dar și informarea dumneavoastră cu privire la politica de colectare și protecție a datelor dumneavoastră personale. Datele dumneavoastră vor fi folosite exclusiv în scopul descris în acest formular, ținând cont de zonele de interes completate mai  jos. Vă rugăm citiți și politica de protecție a datelor cu caracter personal, situată în partea dreaptă a ecranului.

Siemens SRL, cu adresa pe strada Preciziei, nr. 24, Centru pentru Sprijinirea Afacerilor West Gate Business Center, etaj 4-5, București, România, (“Siemens”) colectează și prelucrează următoarele date cu caracter personal (vă rugăm completați mai jos):

Toate
Smart City

Financiar/Investiții
Tehnologie

Energie
IT și Cercetare-Dezvoltare

Soluții pentru clădiri
Industrie

CSR
Digitalizare

Tranzacții/Fuziuni și achiziții
HR

Mobilitate/Transport
Competiții de presă și alte activități pentru jurnaliști


Toate
CSR

Financiar
Tranzacții/Fuziuni și achiziții

Energie
Smart City

Soluții Mobilitate/Transport
Tehnologie

IT și Cercetare&Dezvoltare
Digitalizare

Industrie
HR

Competiții de presă și alte activități pentru jurnaliști


Scopul prelucrării:

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și procesate în următoarele scopuri: transmiterea de comunicate de presă și informări media, dar și invitații la conferințe de presă și alte activități dedicate media. Acestea pot fi transmise în numele Siemens România ( incluzând Siemens SRL, SIMEA Sibiu SRL, Siemens Industry Software SRL, Siemens Healthcare SRL, Siemens Mobility SRL, Siemens Wind Power), dar și în numele Siemens Germania sau Siemens Austria.

Perioada de stocare a datelor:

În baza consimțământului dumneavoastră, păstrăm datele dumneavoastră personale pentru o perioadă maximă de cinci ani cu excepția cazului în care este strict necesară o stocare pe o perioadă mai lungă în acord cu scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate, sau când obligațiile legale de păstrare prevăzute de legislația aplicabilă (cum ar fi dreptul fiscal sau comercial) ne obligă să păstrăm în continuare datele cu caracter personal.

Destinatari:

În îndeplinirea scopurilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către și prelucrate de către următorii destinatari (denumit fiecare în parte “Destinatar”): · Siemens SRL, SIMEA Sibiu SRL, Siemens Healthcare SRL, Siemens Industry Software SRL, Siemens Wind Power Romania, Siemens Germania, Siemens Austria, însă doar în scopul menționat.

DA


DA


Înțeleg că acordarea consimțământului meu este voluntară și că am dreptul să îmi retrag consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal cu efect pentru viitor în orice moment, contactând departamentul Comunicare al Siemens România, în prezent reprezentat prin Oana Bănățeanu, oana.banateanu@siemens.com și Cristina Mihai, cristina.mihai@siemens.com și/sau ofițerul de data privacy al companiei Siemens România, la această dată Cătălin Hendre, catalin.hendre@siemens.com.

În cazul în care vă retrageți consimțământul, Siemens vă poate prelucra în continuare datele cu caracter personal numai în cazul în care există un alt motiv legal pentru prelucrare.