Power Generation Services

Close share layer

Share this page on...

Reference

Naši strokovnjaki so pomembno prispevali k uspešno opravljenim vzdrževalnim delom in prenovi nekaterih komponent slovenskih elektrarn:

  • Zamenjava statorja generatorja v Nuklearni elektrarni Krško (2010)

  • Zamenjava generatorja Bloka 5 v Termoelektrarni Šoštanj (2011)

  • Zamenjava rotorja generatorja v Nuklearni elektrarni Krško (2012)

  • Servisiranje in modernizacija glavnih turbinskih ventilov v Nuklearni elektrarni Krško (2013)