Related
Info
close

Process Industries and Drives

Višja produktivnost, krajši čas od ideje do komercializacije, nenehno izboljševanje zanesljivosti, varnosti in učinkovitosti izdelkov, proizvodnih procesov in naprav: vse te cilje našim kupcem pomagamo dosegati  z inovativno, integrirano tehnologijo v celotnem življenjskem ciklu.

Process Industries and Drives

 

Naša dejavnost

Divizija Process Industries and Drives svoje kupce podpira pri stalnem izboljševanju zanesljivosti, varnosti in učinkovitosti njihovih izdelkov, procesov in naprav. Tako jim lahko pomagamo povečati produktivnost in izboljšati čas od ideje do komercializacije – z inovativno, integrirano tehnologijo v celotnem življenjskem ciklu.

Po vsem svetu nudimo zanesljivo avtomatizacijo, vrhunsko tehnologijo, industrijsko opremo in storitve, ki temeljijo na najboljših tehnoloških platformah, kot sta Totally Integrated Automation (TIA) ali Integrated Drive Systems (IDS). Z vami tesno sodelujemo pri razvoju trajnostne rešitve celotnega življenjskega cikla – od projektiranja in inženiringa do modernizacije. Kadar je možno, se zanašamo na standardizirane komponente, jih dopolnjujemo z industrijsko specifičnimi rešitvami za zadovoljevanje potreb kupcev v vseh segmentih industrije. S tem zagotovimo razpoložljivost izdelkov, sistemov in dolgoročnih rešitev. In z velikim poudarkom na učinkovitosti virov prispevamo k okoljski trajnosti v vsaki aplikaciji.

Procesna industrija je eno od ključnih področij delovanja družbe Siemens. Mnoge aplikacije, uporabljene v različnih panogah, odsevajo naše znanje. A še pomembnejša je vrednost, ki jo dodamo našim strankam in jim omogoča, da povečajo produktivnost v vsakem delu vrednostne verige. Z natančnim poznavanjem različnih tržnih segmentov jim lahko pomagamo, da se hitreje odzovejo na nove zahteve trga in razvoja ter s tem okrepijo svojo konkurenčnost.


You are changing from the tablet to the classic version. Do you want to proceed?