Siemens po siedmykrát ocenil inovatívne nápady mladých elektrotechnikov

General interest press release
Bratislava, 16.04.2010

Siemens dnes v priestoroch Autofóra spoločnosti Volkswagen Slovakia vyhlásil víťazov siedmeho ročníka súťaže mladých elektrotechnikov. Siemens Young Generation Award (SYGA) je určená žiakom stredných odborných škôl a učilíšť s elektrotechnickým zameraním. Hlavnú cenu súťaže získal projekt ekologickej dopravnej križovatky Romana Karcola a Mateja Ponechala, študentov Strednej priemyselnej školy v Martine. Ich program na riadenie svetelnej signalizácie dokáže vďaka dynamicky sa meniacim intervalom svietenia semaforov usmerniť dopravu tak, aby zaťaženie okolitej prírody exhalátmi bolo čo najnižšie.

Siemens po siedmykrát ocenil inovatívne nápady mladých elektrotechnikov

„Naším zámerom je dosiahnuť, aby žiaci dokázali správne uplatňovať teoretické znalosti v bežnej priemyselnej praxi. V rámci súťaže SYGA každoročne vyhlasujeme tematicky špecifické zadanie a školám dodávame riadiacu techniku. Na základe zadania nám študenti zasielajú svoje funkčné projekty,“ vysvetlil Marián Hrica, riaditeľ divízie Priemyselná automatizácia a technológie pohonov spoločnosti Siemens s.r.o. Ústrednou témou aktuálneho ročníka bolo zefektívnenie výroby a úspora energie prostredníctvom automatizácie. Aj v tomto roku žiaci pod vedením odborných pedagógov prišli s množstvom inovatívnych nápadov a technických zlepšení.

Do siedmeho ročníka súťaže SYGA sa zapojilo 42 študentov zo 16 škôl, ktorí prihlásili celkovo 24 projektov. Do finálového kola postúpilo 10 najlepších projektov, z ktorých výberová komisia zložená zo zástupcov ministerstva školstva a odborníkov zo spoločnosti Siemens a Volkswagen Slovakia určila víťazov. Okrem hlavnej ceny SYGA za najlepšie technologické riešenie boli udelené aj ďalšie štyri ocenenia – cena divízie Priemyselná automatizácia a technológie pohonov, cena spoločnosti Volkswagen Slovakia a cena magazínu Quark za najlepší environmentálny projekt a cena odborného mesačníka AT&P journal.

Spoločnosť Siemens s.r.o. venuje víťazom hlavnej ceny po 660 eur, ktoré získajú ako štipendium, ak budú pokračovať v štúdiu na niektorej z technických vysokých škôl na Slovensku. Cieľom tejto finančnej podpory je zamedziť odchod slovenských študentov do zahraničia. Víťazi navyše pre svoju školu získali nový počítač.

Súťaž Siemens Young Generation Award je príkladom úspešnej spolupráce škôl a súkromných firiem. Vďaka práci na konkrétnych projektoch pripravuje a motivuje stredoškolákov na prechod od teoretických vedomostí k potrebám praxe. Spoločnosť Siemens touto formou pomáha žiakom získavať odborné praktické skúsenosti z oblasti automatizovaných riešení, ktoré budú môcť využiť v priebehu svojej budúcej profesionálnej kariéry či počas štúdia na vysokej škole. Aj dnes skončený ročník ukázal, že kvalita študentských prác sa z roka na rok zvyšuje.

Hlavná cena SYGA za najlepšie technologické riešenie: ekologická dopravná križovatka

Hlavnú cenu SYGA 2010 za najlepšie technologické riešenie získali Roman Karcol a Matej Ponechal zo Strednej priemyselnej školy v Martine za projekt ekologickej dopravnej križovatky riadenej PLC systémom Siemens S7 200. Projekt zjednodušuje a zrýchľuje premávku na križovatke pri Obchodnej akadémii v Martine. „Vytvorili sme program na riadenie svetelnej signalizácie, ktorý dynamicky mení intervaly svietenia semaforov v jednotlivých smeroch tak, aby bol prejazd vozidiel čo najrýchlejší, a teda aj najviac ekologický. Systém umožňuje vytvoriť v spolupráci s ďalšími križovatkami aj tzv. zelenú vlnu. Má špeciálne funkcie na hladký prejazd sanitiek, hasičov a polície. Pripojený internetový modul umožňuje monitorovať činnosť na križovatke a zadávať prevádzkové parametre a alarmové signály z centrály,“ objasnili fungovanie plnofunkčného modelu autori víťaznej práce.

Cena Wolkswagen Slovakia: robotizované lepenie reflektorov

Spoločnosť Volkswagen Slovakia ocenila projekt robotizovaného lepenia reflektorov Daniela Andrášika a Martina Guzmického zo Strednej priemyselnej školy v Nitre. Vo svojej práci sa zamerali na zefektívnenie činnosti robotizovaného pracoviska pre nanášanie horúceho lepidla na paraboly automobilových reflektorov, čo docielili zdvojením podávacej časti robotickej bunky. „Kým robot lepí reflektor na prvom posune, po druhom už prichádza ďalší. Po dolepení na prvom posune robot ihneď prechádza na druhý posun a po dolepení na druhom posune zasa na prvý. Vďaka tomu vo výrobnom cykle nie sú časové medzery, kedy by sa lepidlo zbytočne zohrievalo, čo šetrí elektrinou potrebnou na jeho ohrev,“ opísali prínosy svojho riešenia autori víťazného projektu, ktorí sa inšpirovali skutočným pracoviskom vo firme na výrobu automobilových reflektorov v Topoľčanoch.

Cena divízie Priemyselnej automatizácie a technológie pohonov: automatické riadenie kotolne

Projekt automatického riadenia kotolne, ktorého cieľom bolo dosiahnuť čo najekonomickejšie vykurovanie objektov, je nositeľom ceny divízie Priemyselnej automatizácie a technológie pohonov. Autormi víťazného projektu sú Peter Vojtička a Ján Cimerman zo Strednej priemyselnej školy v Poprade. „Kotolňu sme sa snažili navrhnúť tak, aby ju bolo možné využívať v budove našej školy. Vytvorili sme systém na efektívne riadenie automatizovanej kotolne s minimálnou potrebou ďalších nastavení. Veľkou výzvou pre nás bolo najmä vytvorenie makety, ale aj následné programovanie a vizualizácia procesov,“ konštatovali tvorcovia víťazného projektu.

Cena magazínu Quark: automatické riadenie zavlažovania a postrekovania záhradných plôch

Cenu magazínu Quark si do Popradu odniesli Michal Kapral a Michal Cuník za projekt automatického riadenia zavlažovania a postrekovania záhradných plôch. „Chceli sme dokázať, že riadenie závlah v záhradách pomocou programovateľných automatov nemusí byť len výsada priemyselnej automatizácie. Inšpirovali sme sa vlastnou potrebou zavlažovania trávnika pri dome,“ ozrejmili svoje pohnútky autori víťazného projektu.

Cena odborného mesačníka AT&P journal: dávkovač duroplastu

Ďalším úspešným projektom, ktorý má navyše už aj záujemcu o realizáciu, je dávkovač duroplastu Maximiliána Tydora a Martina Višňovského zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Získal cenu odborného mesačníka AT&P Journal. Študenti projekt vytvorili na základe presných požiadaviek zadaných miestnym výrobcom WC dosiek. „Podstatou projektu je automatizácia dávkovania duroplastových granúl, z ktorých sa po predhriatí a vylisovaní naplnených foriem vyrábajú plastové súčasti toaliet. Nevýhodou ručného plnenia, ktoré výrobca doposiaľ využíval, je najmä nepresnosť. Tá je vďaka automatizácii plnenia odstránená,“ uviedli autori ocenenej práce. Študenti pri práci na zariadení ocenili najmä možnosť dlhodobo komunikovať so zadávateľskou firmou, keďže iba samotný proces plánovania projektu trval niekoľko mesiacov.

Viac informácií o súťaži Siemens Young Generation Award

Skupinu Siemens na Slovensku
 tvorí 12 spoločností: Siemens s. r. o., Siemens Program and System Engineering s. r. o., Siemens Enterprise Communications, a. s., Nokia Siemens Networks Slovakia, s. r. o., Siprin, s. r. o., SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r. o., OEZ Slovakia, spol. s r. o., Osram Slovakia, a. s., BSH domácí spotřebiče s. r. o., BSH Drives and Pumps s. r. o., Reaktortest, s. r. o. a AREVA NP Controls, s. r. o. Skupina Siemens na Slovensku dosiahla v obchodnom roku 2008/2009 obrat 661,8 milióna eur. S počtom pracovníkov 4 877 (k 30. septembru 2009) patrí medzi najväčších zamestnávateľov. Investície do hmotného majetku vo výške takmer 22 miliónov eur zaraďujú skupinu Siemens k najväčším zahraničným investorom na Slovensku.

Spoločnosť Siemens s.r.o. tvorí 9 obchodných divízií, ktoré patria k trhovým lídrom v troch hlavných sektoroch: Industry, Energy a Healthcare. Industry sektor predstavujú divízie: Industry Solutions, Industry Automation/Drive Technolgies, Mobility, Building Technologies a Public Lighting. Energy sektor zastupujú divízie: Energy Products, Solutions and Services; a Energy Automation. Sektor Healthcare reprezentuje na Slovensku divízia: Imaging & IT/Workflow. Divízia Siemens IT Solutions and Services, pôsobí ako prierezový sektor. Siemens s.r.o., dosiahol v obchodnom roku 2008/2009 obrat 277,4 milióna eur a k 30. septembru 2009 zamestnával 955 pracovníkov.