Mladí inovátori z Michaloviec vyhrali hlavnú cenu SYGAs projektom automatickej linky na triedenie potravinárskych téglikov

General interest press release
Bratislava, 20.04.2012

Inovatívne nápady talentovaných študentov elektrotechniky boli ocenené už po deviatykrát v súťaži Siemens Young Generation Award. Mladí inovátori opäť predstavili v súťaži Siemens Young Generation Award (SYGA) 2012 svoje nápady a riešenia na zefektívnenie a skvalitnenie výroby na Slovensku. Dnes na pôde Strojníckej fakulty STU vyhlásila spoločnosť Siemens spolu s partnerom súťaže spoločnosťou Kraft Foods Slovakia, a.s., víťazov jej deviateho ročníka, ktorého hlavnou témou boli inovácie pre potravinársky priemysel. Hlavnú cenu súťaže získal projekt automatickej montážnej a triediacej linky s robotom Martina Janča a Mateja Molnára, študentov Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach. Ich automatická linka dokáže triediť potravinárske tégliky podľa farby a materiálu.

Mladí inovátori z Michaloviec vyhrali hlavnú cenu SYGAs projektom automatickej linky na triedenie potravinárskych téglikov

 „Naším cieľom je prostredníctvom práce na konkrétnych projektoch pripraviť a motivovať stredoškolákov na prechod od teoretických vedomostí k potrebám praxe. Touto formou sa snažíme pomáhať žiakom získavať odborné praktické skúsenosti z oblasti automatizovaných riešení, ktoré budú môcť využiť v priebehu svojej budúcej profesionálnej kariéry či počas štúdia na vysokej škole. Aj dnes skončený ročník ukázal, že kvalita študentských prác sa z roka na rok zvyšuje,“ povedal Marián Hrica, riaditeľ Sales Priemyselná automatizácia a technológie pohonov spoločnosti Siemens s.r.o.

Do deviateho ročníka súťaže SYGA sa zapojilo celkovo 14 škôl s 21 projektmi. Do finálového kola postúpilo 10 najlepších projektov, víťazov určila výberová komisia zložená zo zástupcu Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej Univerzity v Košiciach, odborníkov zo spoločností Siemens a Kraft Foods Slovakia. Okrem hlavnej ceny SYGA za najlepšie technologické riešenie boli udelené aj ďalšie štyri ocenenia – cena spoločnosti Kraft Foods Slovakia, cena Strojníckej fakulty STU, cena magazínu Quark za najinovatívnejšie riešenie a cena odborného mesačníka AT&P journal.

Hlavná cena SYGA divízie Priemyselnej automatizácie a technológie pohonov: Automatická montážna a triediaca linka s rôznym využitím

Hlavnú cenu divízie automatizácie a technológie pohonov v súťaži SYGA 2011 za najlepšie technologické riešenie získali Martin Jančo a Matej Molnár zo Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach za projekt automatickej montážnej a triediacej linky riadenej PLC systémom Siemens S7 200. „Naším hlavným cieľom bolo zhotoviť triediacu linku, ktorá by triedila jednotlivé súčiastky podľa druhu materiálu a podľa farby. Takýto typ automatizácie možno využiť vo viacerých oblastiach priemyselnej výroby,“ povedal o projekte Martin Jančo. „Okrem samotnej triedičky sme projekt doplnili o webovú stránku s vizualizáciou, ktorá ukazuje aktuálne dianie na linke. Podarilo sa nám tiež prepojiť triediacu linku s robotom podávajúcim vybrané súčiastky,“ opisuje projekt spoluautor Matej Molnár. Obidvaja žiaci získali štipendium v hodnote 300 € a nový počítač pre svoju školu.

Cena Kraft Foods Slovakia: Revitalizácia miešacej linky

Za riešenie, ktoré sa najviac približuje k praxi a potrebám potravinárskeho priemyslu, poputuje cena Kraft Foods Slovakia Petrovi Hrošovskému a Štefanovi Beňadikovi zo Strednej školy v Kysuckom Novom Meste. „Už dlhší čas nás zaujímalo praktické využitie mechatronických prvkov, ktoré študujeme v našom odbore. Rozhodli sme sa preto zhotoviť plnoautomatizovaný systém dávkovania teplej vody a granulovanej kávy v kávomate riadenom PLC systémom. Náš model dokáže vykonať celý proces prípravy kávy s dávkovaním kávy, vody a s jej ohrevom,“ opisujú projekt študenti.  

Cena Strojníckej fakulty STU: Automatická liaheň hydiny

Cenu Strojníckej fakulty STU získali študenti Ondrej Hlaváč a Milan Medvedík zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline. „Vytvorili sme automatizovaný systém na pravidelné liahnutie hydiny nezávisle od ročného obdobia a v ľubovoľných požadovaných množstvách. Výhodou našej liahne je, že je plne autonómna a nevyžaduje, aby obsluha musela zasahovať do procesu liahnutia od vloženia vajec do inkubátora až po okamih vyliahnutia,“ približuje Ondrej Hlaváč. „Podobné zariadenia možno uplatniť na malej farme, ale po prispôsobení jeho kapacity aj vo veľkovýrobných závodoch,“ dodáva druhý autor Milan Medvedík.

Cena magazínu Quark: Návrh modernizácie priecestných zabezpečovacích systémov

Cenu magazínu Quark si do Strednej priemyselnej školy v Nitre odniesli Marek Tulipán a Patrik Zaujec za návrh modernizácie priecestných zabezpečovacích systémov. „V okolí Nitry sídli niekoľko firiem zaoberajúcich sa potravinárskou prvovýrobou. V súčasnosti sa tu železničná doprava využíva iba veľmi málo, pretože prevláda kamiónová nákladná doprava. So stúpajúcimi cenami pohonných hmôt a so znižovaním zásob ropy sa dá predpokladať, že preprava veľkých nákladov obilia, kukurice, cukrovej repy a pod. sa opäť vráti na železnicu,“ hovorí M. Tulipán. „Problémom železnice však je jej nepružnosť. Aby železničná doprava fungovala pružnejšie, musí byť efektívne riadená,“ uzatvára P. Zaujec. 

Cena odborného mesačníka AT&P journal: plniaca linka

Ďalším úspešným projektom bol projekt Mariána Labudu a Adama Kopnického z Technickej akadémie Spišská Nová Ves. „Vymysleli sme spôsob riadenia plniacej linky pomocou PLC S7-1200, ktorá slúži na čerpanie mlieka do fliaš, jeho následnú pasterizáciu a na ochladenie. Toto zariadenie možno využívať v automatoch na mlieko,“ predstavujú projekt študenti.

Cena odborného mesačníka AT&P journal: dávkovač duroplastu

Ďalším úspešným projektom, ktorý má navyše už aj záujemcu o realizáciu, je dávkovač duroplastu Maximiliána Tydora a Martina Višňovského zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Získal cenu odborného mesačníka AT&P Journal. Študenti projekt vytvorili na základe presných požiadaviek zadaných miestnym výrobcom WC dosiek. „Podstatou projektu je automatizácia dávkovania duroplastových granúl, z ktorých sa po predhriatí a vylisovaní naplnených foriem vyrábajú plastové súčasti toaliet. Nevýhodou ručného plnenia, ktoré výrobca doposiaľ využíval, je najmä nepresnosť. Tá je vďaka automatizácii plnenia odstránená,“ uviedli autori ocenenej práce. Študenti pri práci na zariadení ocenili najmä možnosť dlhodobo komunikovať so zadávateľskou firmou, keďže iba samotný proces plánovania projektu trval niekoľko mesiacov.

Viac informácií o súťaži Siemens Young Generation Award

__________________________________________________________________________

Kontakty pre médiá:

Siemens s.r.o.
Public & Media Relations
Martin Valášek
Telefón: +421 948 851 685
E-mail: martin.valasek.ext@siemens.com

 

Viac informácií o spoločnosti Siemens možno nájdete na www.siemens.sk/media
Sledujte nás na: www.twitter.com/SiemensSlovakia
Pripojte sa k nám na: www.facebook.com/SiemensSlovensko

__________________________________________________________________________

Siemens AG (Berlín a Mníchov) je svetový líder v oblasti elektroniky a elektrotechniky. Pôsobí v priemysle, energetike a v zdravotníctve a poskytuje tiež infraštruktúrne riešenia, predovšetkým pre mestá a metropolitné oblasti. Už viac ako 165 rokov je značka Siemens synonymom technologickej dokonalosti, inovácií, kvality, spoľahlivosti a medzinárodného charakteru. Spoločnosť je jedným z najväčších svetových poskytovateľov environmentálnych technológií. Približne 43 percent jej celkových tržieb pochádza z ekologických produktov a riešení. Spoločnosť dosiahla vo fiškálnom roku 2013, ktorý sa skončil dňa 30. 9. 2013, tržby z pokračujúcich činností v celkovej výške 75,9 miliardy eur a zisk z pokračujúcich činností dosiahol výšku 4,2 miliardy eur. Na konci septembra 2013 zamestnávala spoločnosť Siemens asi 362 000 zamestnancov po celom svete na základe pokračujúcich činností. Ďalšie informácie sú k dispozícii na internete, na adrese: www.siemens.com.

Spoločnosť Siemens s.r.o. tvorí 9 divízií, ktoré patria k trhovým lídrom v v oblastiach elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie. Predaj produktov a riešení, projektovanie, servis a ďalšie služby v segmentoch priemyslu, energetiky, zdravotníctva a miest a infraštruktúry predstavujú divízie Power and Gas, Wind Power and Renewables, Power Generation Services, Energy Management, Building Technologies, Mobility, Digital Factory, Process Industries and Drives, Healthcare.Siemens s.r.o. dosiahol v obchodnom roku 2012/2013 obrat 177,9 milióna eur a k 30. septembru 2013 zamestnával 1063 pracovníkov.

Skupinu Siemens na Slovensku tvorí 8 spoločností: Siemens s.r.o., Siemens Convergence Creators, s.r.o., Siprin, s.r.o., SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o., OEZ Slovakia, spol. s r.o., BSH domácí spotřebiče s.r.o.,  BSH Drives and Pumps s.r.o. a Osram Slovakia, a.s. Skupina Siemens na Slovensku dosiahla v obchodnom roku 2012/2013 obrat 509,7 milióna eur. S počtom pracovníkov 3 471 (k 30. septembru 2013) patrí medzi významných zamestnávateľov.