Inovatívny projekt dávkovača matíc priniesol cenu mladým Prešovčanom

  • Navrhnutý projekt pomôže pri výučbe ďalších žiakov

  • Víťazi súťaže získali motivačné štipendium na technickú vysokú školu

Spoločnosť Siemens vyhlásila na pôde Slovenskej technickej univerzity víťazov 11. ročníka súťaže mladých elektrotechnikov. Tohtoročná súťaž motivovala študentov, aby vytvorili inovácie, ktoré prinesú zvýšenie efektivity, zníženie nákladov a obmedzenie vplyvu na životné prostredie. Hlavnú cenu súťaže získali s projektom dávkovača matíc Martin Majerníček a Jozef Porochnavý zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove. Vďaka ich projektu si budú môcť aj ďalší žiaci školy overiť svoje teoretické vedomosti v praxi.

Súťaž Siemens Young Generation Award (SYGA) je určená žiakom stredných odborných škôl a učilíšť s elektrotechnickým zameraním. „Cieľom súťaže SYGA je dať študentom možnosť pripraviť sa na podmienky praxe, ktoré ich čakajú po opustení školy. Takto sa snažíme pomáhať žiakom získavať odborné praktické skúsenosti z oblasti automatizovaných riešení, ktoré budú môcť využiť počas štúdia na vysokej škole či v priebehu svojej budúcej profesionálnej kariéry,“ povedal Marián Hrica, Head of Country Business Unit Regional Sales sektora Industry spoločnosti Siemens s.r.o.

Víťazi jubilejného ročníka súťaže Siemens Young Generation Award získali motivačné štipendium k štúdiu na niektorej zo slovenských vysokých škôl s technickým zameraním a pre svoju školu vyhrali počítač. Okrem hlavnej ceny SYGA za najlepšie technologické riešenie boli udelené aj ďalšie štyri ocenenia – cena Slovenskej technickej univerzity, cena divízie Priemyselnej automatizácie a technológie pohonov spoločnosti Siemens, cena magazínu Quark za najinovatívnejšie riešenie a cena odborného mesačníka ATP journal.

Hlavná cena súťaže Siemens Young Generation Award: Dávkovač matíc

Hlavnú cenu súťaže získali študenti Martin Majerníček a Jozef Porochnavý zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Prešove za projekt „Dávkovač matíc“. „Cieľom nášho projektu bolo automatizovať proces, aby automaticky riadil plnenie prázdnej škatuľky až po jej uzatvorenie,“ vysvetľuje Martin Majerníček. „Používateľ môže zadať požadovaný počet matíc a škatuliek, ktoré prístroj následne nadávkuje a uzatvorí,“ opisuje projekt Jozef Porochnavý. Študenti pracovali na projekte približne štyri mesiace.

Cena Slovenskej technickej univerzity: Výroba elektrickej energie solárnym článkom

Cenu Slovenskej technickej univerzity za projekt Výroba elektrickej energie solárnym článkom získali Milan Bjalončík a Patrik Kupčo, študenti Strednej priemyselnej školy v Poprade.

Cena divízie Priemyselnej automatizácie a technológie pohonov spoločnosti Siemens: Elektrická inštalácia rodinného domu a smart metering

Tretiu cenu získali Rastislav Fedor a Dávid Lazor, študenti Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach, s projektom Elektrická inštalácia rodinného domu a smart metering.

Cena odborného mesačníka ATP Journal: Nápojový automat

Cenu odborného mesačníka ATP Journal získali študenti Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste Andrej Šimurda a František Majchrák za projekt Nápojový automat.

Cena magazínu Quark: Inteligentný dom

Za projekt s názvom Inteligentný dom si cenu časopisu Quark odniesli Ondrej Salaj a Jozef Antoš, študenti Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

Viac informácií o súťaži Siemens Young Generation Award nájdete na stránke: www.siemens.sk/syga

__________________________________________________________________________

Kontakty pre médiá:

Siemens s.r.o.
Public & Media Relations
Martin Valášek
Telefón: +421 948 851 685
E-mail: martin.valasek.ext@siemens.com

 

Viac informácií o spoločnosti Siemens možno nájdete na www.siemens.sk/media
Sledujte nás na: www.twitter.com/SiemensSlovakia
Pripojte sa k nám na: www.facebook.com/SiemensSlovensko

__________________________________________________________________________

Siemens AG (Berlín a Mníchov) je svetový líder v oblasti elektroniky a elektrotechniky. Pôsobí v priemysle, energetike a v zdravotníctve a poskytuje tiež infraštruktúrne riešenia, predovšetkým pre mestá a metropolitné oblasti. Už viac ako 165 rokov je značka Siemens synonymom technologickej dokonalosti, inovácií, kvality, spoľahlivosti a medzinárodného charakteru. Spoločnosť je jedným z najväčších svetových poskytovateľov environmentálnych technológií. Približne 43 percent jej celkových tržieb pochádza z ekologických produktov a riešení. Spoločnosť dosiahla vo fiškálnom roku 2013, ktorý sa skončil dňa 30. 9. 2013, tržby z pokračujúcich činností v celkovej výške 75,9 miliardy eur a zisk z pokračujúcich činností dosiahol výšku 4,2 miliardy eur. Na konci septembra 2013 zamestnávala spoločnosť Siemens asi 362 000 zamestnancov po celom svete na základe pokračujúcich činností. Ďalšie informácie sú k dispozícii na internete, na adrese: www.siemens.com.

Spoločnosť Siemens s.r.o. tvorí 9 divízií, ktoré patria k trhovým lídrom v v oblastiach elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie. Predaj produktov a riešení, projektovanie, servis a ďalšie služby v segmentoch priemyslu, energetiky, zdravotníctva a miest a infraštruktúry predstavujú divízie Power and Gas, Wind Power and Renewables, Power Generation Services, Energy Management, Building Technologies, Mobility, Digital Factory, Process Industries and Drives, Healthcare.Siemens s.r.o. dosiahol v obchodnom roku 2012/2013 obrat 177,9 milióna eur a k 30. septembru 2013 zamestnával 1063 pracovníkov.

Skupinu Siemens na Slovensku tvorí 8 spoločností: Siemens s.r.o., Siemens Convergence Creators, s.r.o., Siprin, s.r.o., SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o., OEZ Slovakia, spol. s r.o., BSH domácí spotřebiče s.r.o.,  BSH Drives and Pumps s.r.o. a Osram Slovakia, a.s. Skupina Siemens na Slovensku dosiahla v obchodnom roku 2012/2013 obrat 509,7 milióna eur. S počtom pracovníkov 3 471 (k 30. septembru 2013) patrí medzi významných zamestnávateľov.