Aulu na Žilinskej univerzite pomenovali po nemeckom vynálezcovi Wernerovi von Siemens

6. mája 2015

Po niekoľkých mesiacoch rekonštrukčných prác, otvorili v utorok 5. mája na Žilinskej univerzite v Žiline (ŽU) inovovanú aulu. Predchádzajúce označenie auly NR1 nahradil názov Aula Werner von Siemens.  Pásku slávnostne spoločne prestrihli prvý prorektor a prorektor pre vzdelávanie ŽU Milan Trunkvalter a generálny riaditeľ Siemens s.r.o., Vladimír Slezák.

Modernizáciu jednej z najväčších ául ŽU s kapacitou 180 študentov finančne podporila spoločnosť Siemens s.r.o. Študentom ŽU spríjemní výučbu nové atraktívne prostredie auly, vyučujúcim predovšetkým moderná technika.  Podľa slov Vladimíra Slezáka, generálneho riaditeľa Siemensu, viac ako štvrtina zamestnávateľov v Európskej únii nevie nájsť vhodných zamestnancov, zatiaľ čo nezamestnanosť medzi čerstvými absolventmi je enormne vysoká. „Jedným z cieľov spoločnosti  Siemens je pomáhať zmenšiť túto priepasť, ktorá má negatívny dopad na mladých ľudí ako aj na celú ekonomiku. Vyvíjame viaceré aktivity s cieľom podporiť záujem mladých o technické odbory a skvalitniť výučbu študentov tak, aby boli neskôr pre zamestnávateľov čo najväčším prínosom. Naša spolupráca so Žilinskou univerzitou nezačína a nekončí pomenovaním auly po zakladateľovi spoločnosti Siemens. Chceme sa aktívne zapájať do zvyšovania kvality vzdelávania, poskytovať našich expertov na prednášky v rámci výučbového procesu, ako aj umožňovať študentom odbornú prax a exkurzie vo firmách koncernu,“ dodal Vladimír Slezák.

„So spoločnosťou Siemens dlhodobo a úspešne spolupracujú fakulty našej univerzity na viacerých projektoch. O to viac nás teší, že spoločnosť sa rozhodla aj pre takúto netradičnú formu podpory. Spoločnosť Siemens je dobrým príkladom budovania povedomia o zodpovednej spoločnosti nie len u zamestnancov, ale aj u študentov. Veríme, že nový názov aj prostredie auly si všetci rýchlo obľúbia,“ uviedol Jozef Ristvej, prorektor pre medzinárodné vzťahy a marketing.

Po slávnostnom prestrihnutí pásky a podpísaní memoranda o vzájomnej spolupráci nasledovala pre študentov odborná prednáška Jürgena Schölzela, riaditeľa Rail Automation Domestic pre Nemecko, zodpovedného za akvizíciu a realizáciu projektov v oblasti riadiacich systémov železničnej dopravy, na tému "Efektívna a integrovaná mobilita".

__________________________________________________________________________

Kontakty pre médiá:

Siemens s.r.o.
Public & Media Relations
Martin Valášek
Telefón: +421 948 851 685
E-mail: martin.valasek.ext@siemens.com

 

Viac informácií o spoločnosti Siemens možno nájdete na www.siemens.sk/media
Sledujte nás na: www.twitter.com/SiemensSlovakia
Pripojte sa k nám na: www.facebook.com/SiemensSlovensko

__________________________________________________________________________

Siemens AG (Berlín a Mníchov) je svetový líder v oblasti elektroniky a elektrotechniky. Pôsobí v priemysle, energetike a v zdravotníctve a poskytuje tiež infraštruktúrne riešenia, predovšetkým pre mestá a metropolitné oblasti. Už viac ako 165 rokov je značka Siemens synonymom technologickej dokonalosti, inovácií, kvality, spoľahlivosti a medzinárodného charakteru. Spoločnosť je jedným z najväčších svetových poskytovateľov environmentálnych technológií. Približne 43 percent jej celkových tržieb pochádza z ekologických produktov a riešení. Spoločnosť dosiahla vo fiškálnom roku 2013, ktorý sa skončil dňa 30. 9. 2013, tržby z pokračujúcich činností v celkovej výške 75,9 miliardy eur a zisk z pokračujúcich činností dosiahol výšku 4,2 miliardy eur. Na konci septembra 2013 zamestnávala spoločnosť Siemens asi 362 000 zamestnancov po celom svete na základe pokračujúcich činností. Ďalšie informácie sú k dispozícii na internete, na adrese: www.siemens.com.

Spoločnosť Siemens s.r.o. tvorí 9 divízií, ktoré patria k trhovým lídrom v v oblastiach elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie. Predaj produktov a riešení, projektovanie, servis a ďalšie služby v segmentoch priemyslu, energetiky, zdravotníctva a miest a infraštruktúry predstavujú divízie Power and Gas, Wind Power and Renewables, Power Generation Services, Energy Management, Building Technologies, Mobility, Digital Factory, Process Industries and Drives, Healthcare.Siemens s.r.o. dosiahol v obchodnom roku 2012/2013 obrat 177,9 milióna eur a k 30. septembru 2013 zamestnával 1063 pracovníkov.

Skupinu Siemens na Slovensku tvorí 8 spoločností: Siemens s.r.o., Siemens Convergence Creators, s.r.o., Siprin, s.r.o., SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o., OEZ Slovakia, spol. s r.o., BSH domácí spotřebiče s.r.o.,  BSH Drives and Pumps s.r.o. a Osram Slovakia, a.s. Skupina Siemens na Slovensku dosiahla v obchodnom roku 2012/2013 obrat 509,7 milióna eur. S počtom pracovníkov 3 471 (k 30. septembru 2013) patrí medzi významných zamestnávateľov.