Študenti z Michaloviec zostrojili inovatívny potravinový automat a vyhrali súťaž mladých elektrotechnikov

General interest press release
Bratislava , 17.04.2015

Autori víťazného projektu získali motivačné štipendium na technickú vysokú školu

Víťazom 12. ročníka celoslovenskej súťaže Siemens Young Generation Award (SYGA), ktorá vyvrcholila finálovým dňom v knižnici Technickej univerzity v Košiciach, sa stali Patrik Asnaď a Peter Kincel zo Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach.

Potravinový automat, ktorí mladí Michalovčania navrhli a zostrojili, umožňuje vydávať požadovaný tovar osobám, ktoré sú zaevidované v systéme a majú dostatočný kredit. Uplatnenie by mohol nájsť napríklad na menších pracoviskách, kde môže mať každý zamestnanec svoje heslo a kredit, za ktorý si vie vyberať z automatu jedlo či nápoje. Evidovať zákazníkov a dobíjať im kredit môže iba administrátor cez webovú aplikáciu, ku ktorej pristupuje na základe hesla. Autori Patrik Asnaď a Peter Kincel venovali vývoju potravinového automatu 6 mesiacov.

„Autori veľmi dobre zvládli náročný proces výberu produktov z automatu a využili moderný ovládací panel, ktorý umožňuje komfortnú obsluhu,“ zdôvodňuje rozhodnutie o víťazovi predseda komisie Marián Filka, špecialista pre distribuované riadiace systémy v spoločnosti Siemens s.r.o. „Zaujímavé je, že riešenie je využiteľné nielen ako potravinový automat, ale aj pri triedení materiálov či komponentov v procese výroby,“ dodal.

Cieľom súťaže SYGA je dať študentom možnosť pripraviť sa na prax, ktorá ich čaká po opustení školy. „Snažíme sa takto pomáhať žiakom získavať odborné praktické skúsenosti z oblasti automatizačných riešení, ktoré budú môcť využiť počas štúdia na univerzite či v priebehu svojej budúcej profesionálnej kariéry,“ povedal Marián Hrica, obchodný riaditeľ pre divízie Digital Factory a Process Industries and Drives spoločnosti Siemens s.r.o. „Tento rok sme finále zorganizovali prvýkrát v Košiciach, keďže v regióne východného Slovenska vidíme veľký potenciál na rozvoj priemyslu,“ dodal.

Víťazi súťaže získali motivačné štipendium k štúdiu na niektorej zo slovenských vysokých škôl s technickým zameraním a pre svoju školu vyhrali počítač. Okrem hlavnej ceny SYGA za najlepšie technologické riešenie udelila porota, v ktorej okrem zástupcov firmy Siemens sedeli docenti Ján Jadlovský a František Ďurovský z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE), aj ďalších šesť ocenení – cenu TUKE, ceny divízií Digital Factory a Mobility spoločnosti Siemens, cenu mesačníka ATP Journal a cenu magazínu Quark.

Cena Technickej univerzity Košice: Meteorologická stanica

Cenu získali Jozef Kromka a Štefan Vojčák zo Strednej priemyselnej školy v Poprade, ktorý sa rozhodli zlepšiť meteorologickú stanicu, ktorú dostali od svojho učiteľa. Cieľom bolo meranie teploty, detekcia dažďa, rýchlosti a smeru vetra v každom ročnom období. Namerané hodnoty sa zobrazujú a archivujú na počítači.

Ceny divízie Digital Factory spoločnosti Siemens: Nápojový automat a Zmiešavač kvapalín

Prvé z dvoch ocenení Siemensu získali Michal Michálek a Jakub Pekný, študenti Spojenej školy v Kysuckom Novom Meste, ktorí zostrojili funkčný model nápojového automatu na varenie kávy. Divízia Digital Factory udelila aj špeciálnu cenu Viktorovi Zaujecovi a Marekovi Magáthovi zo Strednej priemyselnej školy strojníckej a elektrotechnickej v Nitre, ktorí zostrojili zmiešavač kvapalín.

Cena divízie Mobility spoločnosti Siemens: Vývojový panel VPS7 pre SIMATIC S7-1200

Ocenenie divízie Mobility si odniesol Adam Bodiš zo Strednej priemyselnej školy dopravnej v Trnave, ktorý simuloval rozličné zabezpečovacie systémy v železničnej doprave umožňujúce napríklad predísť zrážke dvoch vlakov na jednej koľaji.

Cena mesačníka ATP Journal: Pneumatický triedič obrobkov

Ocenenie odborného mesačníka ATP Journal získali Daniel Gazdačko a Adrián Šurányi. Študenti Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Prešove vytvorili zo starej stavebnice pneumatického riadenia triedič, ktorí rozdeľuje obrobky pomocou snímačov na tri typy – kovové, nekovové čierne a nekovové biele.

Cena magazínu Quark: Robotizovaný logistický systém

Za projekt robotizovaného logistického systému získali cenu magazínu Quark Miroslav Erdélyi a Patrik Ďurán zo Strednej odbornej školy v Rožňave. Ich model predstavuje autonómne vozidlá na trojkolesovom diferenciálnom podvozku určené pre automatizovaný rozvoz materiálu vo výrobnom závode. Vozidlá využívajú elektrický pohon a s nadradeným systémom, prípadne aj medzi sebou, vedia komunikovať cez wifi.

Viac informácií o súťaži Siemens Young Generation Award nájdete na stránke: www.siemens.sk/syga

__________________________________________________________________________

Kontakty pre médiá:

Siemens s.r.o.
Public & Media Relations
Martin Valášek
Telefón: +421 948 851 685
E-mail: martin.valasek.ext@siemens.com

 

Viac informácií o spoločnosti Siemens možno nájdete na www.siemens.sk/media
Sledujte nás na: www.twitter.com/SiemensSlovakia
Pripojte sa k nám na: www.facebook.com/SiemensSlovensko

__________________________________________________________________________

Siemens AG (Berlín a Mníchov) je svetový líder v oblasti elektroniky a elektrotechniky. Pôsobí v priemysle, energetike a v zdravotníctve a poskytuje tiež infraštruktúrne riešenia, predovšetkým pre mestá a metropolitné oblasti. Už viac ako 165 rokov je značka Siemens synonymom technologickej dokonalosti, inovácií, kvality, spoľahlivosti a medzinárodného charakteru. Spoločnosť je jedným z najväčších svetových poskytovateľov environmentálnych technológií. Približne 43 percent jej celkových tržieb pochádza z ekologických produktov a riešení. Spoločnosť dosiahla vo fiškálnom roku 2013, ktorý sa skončil dňa 30. 9. 2013, tržby z pokračujúcich činností v celkovej výške 75,9 miliardy eur a zisk z pokračujúcich činností dosiahol výšku 4,2 miliardy eur. Na konci septembra 2013 zamestnávala spoločnosť Siemens asi 362 000 zamestnancov po celom svete na základe pokračujúcich činností. Ďalšie informácie sú k dispozícii na internete, na adrese: www.siemens.com.

Spoločnosť Siemens s.r.o. tvorí 9 divízií, ktoré patria k trhovým lídrom v v oblastiach elektrifikácie, automatizácie a digitalizácie. Predaj produktov a riešení, projektovanie, servis a ďalšie služby v segmentoch priemyslu, energetiky, zdravotníctva a miest a infraštruktúry predstavujú divízie Power and Gas, Wind Power and Renewables, Power Generation Services, Energy Management, Building Technologies, Mobility, Digital Factory, Process Industries and Drives, Healthcare.Siemens s.r.o. dosiahol v obchodnom roku 2012/2013 obrat 177,9 milióna eur a k 30. septembru 2013 zamestnával 1063 pracovníkov.

Skupinu Siemens na Slovensku tvorí 8 spoločností: Siemens s.r.o., Siemens Convergence Creators, s.r.o., Siprin, s.r.o., SAT Systémy automatizačnej techniky, spol. s r.o., OEZ Slovakia, spol. s r.o., BSH domácí spotřebiče s.r.o.,  BSH Drives and Pumps s.r.o. a Osram Slovakia, a.s. Skupina Siemens na Slovensku dosiahla v obchodnom roku 2012/2013 obrat 509,7 milióna eur. S počtom pracovníkov 3 471 (k 30. septembru 2013) patrí medzi významných zamestnávateľov.