15. ročník súťaže mladých elektrotechnikov vyhral študent z Trvdošína s návrhom výrobno-baliacej linky

Víťaz získal zostavu riadiaceho systému SIMATIC S7-1200 a motivačné štipendium na niektorú zo slovenských vysokých škôl s technickým zameraním.

Víťazom 15. ročníka celoslovenskej súťaže Siemens Young Generation Award (SYGA), ktorá vyvrcholila finálovým dňom na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, sa stal Juraj Kekelák zo Spojenej školy v Tvrdošíne.

Študent navrhol, zostrojil a naprogramoval výrobno-baliacu linku pre výrobu valivých súčiastok. Zariadenie dokáže zložiť súčiastku, označiť ju, pretriediť, zabaliť a poslať na expedíciu. J. Kekelák sa projektu venoval deväť mesiacov pod vedením pedagogického konzultanta Petra Spišského.


„Autor víťaznej práce, na ktorej sa zhodla porota, zvolil opačný postup, ako býva zvykom. Najskôr navrhol výrobok, ktorý chce vyrábať, potom 3D model a až následne riešil návrh linky a riadiaceho algoritmu. Hoci išlo o prácu stredoškoláka, ktorý na projekte pracoval sám, mala parametre diplomovej práce,“ zdôvodnil rozhodnutie poroty Michal Kopča, špecialista pre riadiace systémy v spoločnosti Siemens s.r.o.

Cieľom súťaže SYGA je dať študentom možnosť pripraviť sa na prax, ktorá ich čaká po opustení školy. „Snažíme sa takto pomáhať žiakom získavať odborné praktické skúsenosti z oblasti automatizačných riešení, ktoré budú môcť využiť počas štúdia na univerzite či v priebehu svojej budúcej profesionálnej kariéry. Práce, ktoré sme mali možnosť vidieť, boli minimálne na bakalárskej úrovni a svedčia o tom, že v oblasti automatizácie máme na Slovensku vynikajúci potenciál,“ povedal Marián Hrica, obchodný riaditeľ pre divízie Digital Factory a Process Industries and Drives spoločnosti Siemens s.r.o.

„Na technické a prírodovedné smery sa hlási čoraz menej študentov a veľa mladých ľudí odchádza študovať na Moravu. Preto som rád, že sa u nás pravidelne organizuje súťaž SYGA, ktorá sa snaží podnietiť žiakov študovať na našich technických univerzitách. Je dôležité, aby neodchádzali zo Slovenska, lebo technické mozgy naša krajina potrebuje,“ povedal Oliver Moravčík, prorektor Slovenskej technickej univerzity v Trnave (MTF STU).

Partnerom podujatia bola tento rok Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) v rámci národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v operačnom programe Výskum a inovácie. Jedným z cieľov národného projektu inovujme.sk je Slovensko ako krajina plná nových nápadov, vlastného podnikania a patentov. Množstvo činností projektu je zameraných na rozvoj inovatívneho myslenia na stredných a vysokých školách.

Víťaz tohtoročnej súťaže SYGA získal zostavu riadiaceho systému SIMATIC S7-1200 a motivačné štipendium na niektorú zo slovenských vysokých škôl s technickým zameraním. Pre svoju školu zároveň vyhral počítač.

Okrem hlavnej ceny SYGA za najlepšie technologické riešenie udelila porota aj ďalšie štyri ocenenia.

Cena Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave: Delta manipulátor s kamerou riadený cez PLC
Cenu získal Filip Maťašovský zo Strednej odbornej školy technickej v Rožňave s návrhom manipulátora využiteľného v priemyselnej robotike, ktorý natáča objekt na páse do určitej polohy so spätnou väzbou kamery.

Cena Materiálovo-technologickej fakulty STU v Trnave: Delta manipulátor s kamerou riadený cez PLCCenu získal Filip Maťašovský zo Strednej odbornej školy technickej v Rožňave s návrhom manipulátora využiteľného v priemyselnej robotike, ktorý natáča objekt na páse do určitej polohy so spätnou väzbou kamery.
Cena mesačníka ATP Journal: Nápojový automat

Ocenenie odborného mesačníka ATP Journal získali Samuel Laco a Matúš Dankanin zo Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach. Vytvorili automat, ktorý dokáže podľa zadanej konfigurácie pripraviť teplý nápoj.

Cena magazínu Quark: Triediaca stanica obrobkov vizualizovaná pomocou panelu KTP 700Z
a vytvorenie triediacej stanice pre učebné účely, ktorá dokáže triediť obrobky podľa farby a obsahuje 2D vizualizáciu, získali cenu magazínu Quark Frederik Krištof a Kristián Klofáč zo Strednej priemyselnej školy v Myjave. Ich projekt má slúžiť ako učebná pomôcka.

5. 7. 2018