Kontakty

Zobrazovacia diagnostika

 

Štefan Takács

Tel.: 02 5968 2571
Fax: 02 5968 5250

 stefan.takacs@siemens.com

Organization

Siemens Healthcare s.r.o.

Lamačská cesta 3/A
841 04 BratislavaOblasti:

 • Angiografia

 • RTG systémy

 • Mamografia

 • Skiaskopia

 • Urológia

 • Chirurgia


Ing. Radoslav Kaminský, MSc., PhD

Tel.: 055 7954 848
Fax: 055 7954 844

 radoslav.kaminsky@siemens.com

Organization

Siemens Healthcare s.r.o.

Tr. SNP č. 37
040 11 Košice 11Oblasti:

 • Magnetická rezonancia

 • Počítačová tomografia

RNDr. Anežka Požgayová

Tel.: 02 5968 2581
Fax: 02 5968 5255

 anezka.pozgayova@siemens.com

Organization

Siemens Healthcare s.r.o.Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Oblasti:

 • Nukleárna medicína / PET

 • Onkologická starostlivosť
Ing. Ľubomír Kianička

Tel.: 041 505 58 76
Fax: 041 507 43 47

 lubomir.kianicka@siemens.com

Organization

Siemens Healthcare s.r.o.Legionárska 1
SK 010 01 Žilina

Oblasti:

 • IT riešenia pre rádiológiu

VEDENIE DIVÍZIE

Ing. Peter Znášik, PhD.
Country Division Lead Slovakia
Tel.: (+421 2) 59 68 25 22
Mobile: (+421) 905 780 555
e-mail:  peter.znasik@siemens.com

KLINICKÍ APLIKAČNÍ ŠPECIALISTI

RNDr. Mária Michaleková
Hematológia a hemostáza
Tel.: (+421 2) 59 68 25 21
Mobil: (+421) 908 764 956
e-mail:  maria.michalekova@siemens.com

Mgr. Ľubomír Kurčík
Hematológia a hemostáza
Tel.: (+421 2) 59 68 25 21
Mobil: (+421) 903 413 439
e-mail:  lubomir.kurcik@siemens.com

Mgr. Marián Majdan
Klinická chémia  a integrované systémy, Infekčná diagnostika, Špeciálne vyšetrenia, Toxikológia
Tel.: (+421 2) 59 68 25 21
Mobil: (+421) 908 741 393
e-mail:  marian.majdan@siemens.comMgr. Jana Mazúrová
Klinická chémia  a integrované systémy, Infekčná diagnostika, Špeciálne vyšetrenia, Toxikológia, Močová analýza a diabetes, Krvné plyny
Tel.: (+421 2) 59 68 25 21
Mobil: (+421) 904 495 957
e-mail:  jana.mazurova@siemens.com

Ing. Marek Jasovský
Klinická chémia a imunochémia, Močová analýza a diabetes, Krvné plyny 
Tel.: (+421 2) 59 68 25 21
Mobil: (+421) 911 749 368
e-mail:  marek.jasovsky@siemens.com

Rastislav Karczub
Klinická chémia a imunochémia
Mobil: (+421) 903 527 173
e-mail:  rastislav.karczub@siemens.com
Servisné strediská

Bratislava
Lamačská cesta 3/A 
841 04 Bratislava

Piešťany
Sládkovičova 10 
921 01 Piešťany

Žilina
Legionárska 1
010 01 Žilina

Slovenská Ľupča
Nám. SNP 7
976 13 Slovenská Ľupča

Košice
Tr. SNP č. 37
040 11 Košice 11