Portfólio našich produktov predstavuje viac ako 60 analytických prístrojov a 4 500 reagencií a pomocných roztokov potrebných na vykonanie širokej škály vyšetrení parametrov.