Priemyselný softvér SIMATIC

Priemyselný softvér SIMATIC je systém kompletne navzájom prepojených softvérových nástrojov pre automatizačné systémy SIMATIC. Poskytuje komfortné funkcie pre všetky fázy automatizačného projektu.

Softvér pre inžinierske činnosti SIMATIC Engineering

Spektrum priemyselného softvéru SIMATIC Industrie Software siaha od základného softvéru STEP7 cez programovacie jazyky a nástroje až po nástroje a softvér pre inžinierske činnosti v oblasti diaľkovej údržby a diagnostiky.

Vizualizačný softvér

Softvér SIMATIC HMI

Paleta softvérových produktov SIMATIC HMI siaha od softvéru na projektovanie cez lokálnu vizualizáciu a diagnostiku procesov na PC až po výkonný systém SCADA.