SIMATIC Controllers

SIMATIC S7-200

Rad riadiacich systémov SIMATIC ponúka množstvo integrovaných funkcií a voliteľnú výkonnosť pre všetky aplikácie a požiadavky.

Zahŕňa programovateľné logické automaty (PLC), kompletné prístroje, pozostávajúce z PLC a panelu operátora, riadiace systémy na báze PC ako aj komponenty pre funkčne a priestorovo decentralizované spracovanie informácií.

Pre aplikácie s vysokými požiadavkami na bezpečnosť sú k dispozícii riadiace systémy aj vo vyhotovení s bezpečnosťou v prípade vlastných chýb (failsafe) a s vysokou pohotovosťou (fault-tolerant).

S7-200

SIMATIC S7-200 Micro ponúka vysoký výkon pri minimálnych nákladoch na inštaláciu a programovanie. Ponúka kompaktné, cenovo výhodné riešenie automatizačných úloh v najnižšej výkonovej oblasti.

K dispozícii má optimalizované funkcie pre aplikácie s nízkym stupňom systémového prepojenia, napr. sériová výroba strojov, zariadení, atď. Umožňuje rýchle a cenovo výhodné riešenia s malými rozmermi a s jednoduchým programovaním (konfigurovaním).

V ponuke je výkonovo odstupňovaný rad základných jednotiek CPU s veľkým rozsahom základných funkcií logického riadenia na báze PLC. Systém je zároveň modulárne rozšíriteľný pre individuálne prispôsobenie zadaniu úlohy automatického riadenia.

SIMATIC S7-200 umožňuje jednoduché systémové prepojenie prostredníctvom rozhrania PPI pre programovanie, komunikáciu, obsluhu a sledovanie. Pri použití rozširovacích modulov je možná komunikácia aj v sieťach PROFIBUS, AS-interface alebo priemyselný ethernet.

Programovanie sa realizuje prostredníctvom STEP7 - Micro/WIN, ktorý je optimalizovaný špeciálne na rozsah výkonu systému S7-200. Navyše sú k dizpozícii tzv. sprievodcovia na mimoriadne jednoduché a užívateľsky komfortné konfigurovanie namiesto programovania.


S7-300

SIMATIC S7-300 ponúka vysokú výkonnosť pre konštrukciu strojov a zariadení v strojárenskom priemysle. Nevyžaduje údržbu a ponúka veľa integrovaných funkcií, kompaktnú konštrukciu a veľmi veľký sortiment funkčných modulov.


S7-400

SIMATIC S7-400 umožňuje systémové riešenia v oblasti spojitých a nespojitých technologických / výrobných procesov a vyznačuje sa predovšetkým vysokým výkonom pri riešení úloh spracovania informácií a komunikácie.