SIMATIC NET - Priemyselná komunikácia

Obsah tejto stránky

  • Priemyselný Ethernet

  • PROFINET

  • PROFIBUS

  • AS-Interface

  • Mobilná komunikácia v priemysle

  • Systém diaľkového ovládania SINAUT ST7

  • Sieťové rozhrania


Cieľom systému SIMATIC NET je ďalej zlepšovať osvedčené, postupovať novými cestami a hľadať nové médiá pre priemyselnú komunikáciu.

Priemyselné komunikačné siete sys­tému SIMATIC NET, vytvorené špeciálne pre drsné priemyselné prostredie vám dodávajú rýchlo a spoľahlivo údaje z výrobného podniku, z výrobného procesu alebo zo sídla firmy, a to lokálne alebo celosvetovo.

Priemyselný Ethernet

Prostredníctvom priemyselného Ethernetu je v oblasti priemyslu k dispozícii výkonná lokálna a miestna komunikačná sieť podľa štandardu IEEE 802.3 (ETHERNET) a 802.11 (Wirelesss LAN).

PROFINET

Otvorený, od výrobcov nezávislý štandard pre priemyselný Ethernet v oblasti automatizácie. Umožňuje priebežnú komunikáciu od úrovne riadenia podniku až na prevádzkovú úroveň.

K dispozícii je široké spektrum aktívnych a pasívnych sieťových prvkov, riadiacich jednotiek, decentralizovaných prevádzkových prístrojov ako aj prvkov na bezdrôtovú komunikáciu (Industrial Wireless LAN) a bezpečnú komunikáciu (Industrial Security).

PROFIBUS

SIMATIC NET poskytuje potrebné sieťové komponenty a systémové rozhrania na realizáciu sietí PROFIBUS na pripojenie systémov S7 a PC/IPC.

AS-Interface

Rozhranie AS (Asi) je otvorený, od výrobcov nezávislý zbernicový systém. Spája akčné členy a snímače s programovateľnými logickými automatmi.

Mobilná komunikácia v priemysle

Príprava a pohotovosť informácií v každom mieste a čase - čo sa v oblasti kancelárskej automatizácie stalo už realitou, preniká už aj do oblasti priemyselnej automatizácie.

Systém diaľkového ovládania SINAUT ST7

SINAUT ST7 je inovatívny a mnohostranný systém na automatickú kontrolu a riadenie procesných staníc, ktoré si vymieňajú prostredníctvom WAN údaje s centrálnym velínom alebo aj medzi sebou navzájom.

Sieťové rozhrania

Prechody medzi komunikačnými systémami typu Industrial Ethernet, PROFIBUS, AS-Interface alebo EIB sa realizujú pomocou samostatných prevodníkov (Link), programovateľných automatov (PLC) alebo PC. Pri použití PLC alebo PC možno ako sieťový prevodník použiť integrované komunikačné rozhrania a komunikačné procesory.