SIMATIC TIA-Portal

Nový modulárny koncept automatizácie

Pre riešenie jednotlivých automatizačných úloh sa doteraz osvedčili špecializované projekčné nástroje. Inžiniersky framework Totally Integrated Automation Portal (v skratke TIA-Portal) stiera hranicu medzi týmito nástrojmi. Tento inžiniersky koncept predstavuje nový základ pre vývojové nástroje na projektovanie, programovanie a uvádzanie do chodu všetkých automatizačných prístrojov a pohonov z portólia TIA.

Jednoduché ovládanie počnúc úvodnou obrazovkou a perfektná spolupráca mezi jednotlivými časťami aplikácie ako napríklad medzi programovaním riadiaceho systemu (SIMATIC STEP7) a projektovaním zobrazovacích panelov prípadne PC aplikácií (SIMATIC WinCC) - to je základná vlastnosť systému TIA-Portal.

STEP 7 Professional – jeden nástroj pre všetky SIMATIC systémy

SIMATIC STEP 7 V11 – nový inžiniersky nástroj na projektovanie SIMATIC riadiacich systémov. Aktuálna verzia tohto SIMATIC nástroja, STEP7 V11 ponúka obsluhe jednotnú plochu, ktorá bola optimalizovaná na základe aktuálnych výskumov efektivity programovania. STEP 7 V11 je pritom samozrejme integrovanou súčasťou TIA-portálu.

STEP 7 Professional je určený na projektovania a programovanie SIMATIC systémov radov S7-1200, S7-300, S7-400 a WinAC pre riadenie na báze PC. Voliteľné balíky známe zo STEP7 v5.5 ako SCL, GRAPH, PLCSim, DocPro a Teleservis tvoria integrálnu súčasť STEP7 V11 Professional a nevyžadujú dodatočnú licenciu. Pre jednoduché vizualizačné úlohy je súčasťou STEP7 Profesional V11 aj SIMATIC WinCC Basic V11, ktorý umožňuje projektovanie SIMATIC BASIC panelov.


Nové vlastnosti STEP 7 V11:

  • Efektívnejšie, novovyvinuté programové editory -S7-SCL, S7-GRAPH*, KOP, FUP a AWL* umožňujú intuitívnejšie editovanie

  • Optimalizovaný SCL kompiler pre S7-300/400

  • doplnenie SCL ako daľšieho jazyka pre S7-1200 (* - S7-GRAPH a AWL nie sú dostupné pre S7-1200)


Voliteľné balíky k STEP 7 Professional V11:

  • STEP 7 Safety V11 pre bezpečnostné SIMATIC systémy

  • PID Professional V11, balík na projektovanie regulátorov obsahujúci doterajšie balíky Standard PID, Control a Modular PID Control

  • Easy Motion Control


Step 7 V11 vychádza v dvoch edíciach, jednoduchšia verzia Simatic Step 7 Basic – umožňuje výhradne programovanie a projektovanie mikrosystémov radu Simatic S7-1200. Pre jednoduchú realizáciu základných vizualizačných úloh obsahuje aj tento variant už v základe nástroj WinCC Basic ( Pozn: S7-1200 nepodpodporuje všetky možnosti programovania ako pre vyššie systémy).

SIMATIC WinCC V11 - jeden software pre HMI a SCADA

Spektrum SIMATIC HMI prístrojov siaha od Basic panelov, ktoré poskytujú základnú funkcionalitu pre vizualizáciu, cez vysokovýkonné multifunkčné panely a základnú PC vizualizáciu až po komplexné SCADA systémy. Plne škálovatelný vizualizačný projektovací nástroj umožňuje jednoduchú možnosť zvýšenia funkcionality vizualizačného systému jednoduchou zmenou koncového zariadenia.

Simatic WinCC V11

  • Simatic WinCC Basic a Simatic WinCC Comfort predstavujú inžinierske nástroje slúžiace výhradne na projektovanie Simatic panelov na obsluhu a sledovanie

  • Simatic WinCC Advanced umožňuje dodatočne k tejto funkcionalite aj možnosť vývoja jednomiestnych PC aplikácii

  • Simatic WinCC Professional predstavuje najkompletnejší balík pomocou, ktorého je možné riešiť kompletné SCADA úlohy

  • Simatic WinCC Runtime Advanced a WinCC Runtime Professional predstavujú adekvátne licencie pre samotný beh aplikácii na PC


Kompatibilita programov TIA-portál a operačných systémov je zobrazená v nasledujúcej tabuľke.

Samozrejmosťou nových SIMATIC nástrojov je migrácia existujúcich projektov vrátane programového kódu a hardverových konfigurácii. Je možné opätovné použitie projektov riadiacich systemov – STEP7 v5.5, ale aj vizualizácii od Basic panelov až po WinCC projekty. TIA-portál podporuje uživateľa počas celého životného cyklu projektu – od plánovania cez programovanie, údržbu až po prípadné zmeny v aplikácii.