SITRAIN – školenia pre priemysel

V časoch priemyselnej revolúcie sú vedomosti jediným faktorom rozhodujúcim o úspechu jednotlivca a firmy. Pravidelné odborné školenia sú jedným z faktorov poskytujúcich základ konkurencieschopnosti. Pre vzdelávanie v priemyselnom sektore naša spoločnosti vypracovala odborné školenia, ktoré poskytuju možnosť trvalého vzdelávania jednotlivcov ale aj poskytujú koncept pre rozvoj zákazníkov.

Do toho konceptu patrí vyše 300 odborných školení pre všeobecné, základné, nadstavbové ale aj vysokoodborné témy pre všetky branže. V prípade potreby vieme poskytnúť aj kurzy šité na mieru Vaším potrebám.

Kontakt:
Siemens s.r.o.
Divízia DF FA
Oddelenie riadiacich systémov
Tel: +421 2 5968 2421
Mail: simatic.sk@siemens.com

12. 1. 2016