Cementársky priemysel

Výroba cementu a ďalších stavebných hmôt predstavuje špecifické odvetvie, pre ktoré naši skúsení odborníci vytvárajú riešenia a služby šité našim zákazníkom na mieru. Či už hľadáte kompletné zariadenia, jednotlivé komponenty alebo priemyselné služby - navrhneme vám optimálne riešenia pre vaše potreby.

Siemens je spoľahlivým partnerom pre cementársky priemysel už po niekoľko desaťročí. Spája znalosti a skúsenosti získané v oblastiach energetiky, pohonových technológií, procesnej inštrumentácie, riadenia a automatizácie procesov, IT-technológií a komunikácií so špecifickým technologickým know-how v odvetví výroby cementu, malty a sadry.

Kvalita a hospodárnosť, ochrana životného prostredia, redukovaná spotreba energie - tieto požiadavky cementárskeho priemyslu sú pre nás výzvou.

Náš systematický servis a údržba vám umožní prevádzkovať vodné diela bez porúch a s minimálnymi nákladmi.

Naši zamestnanci disponujú odbornosťou, skúsenosťami, flexibilitou a dostupnosťou a sú pripravení - podľa potreby i v spolupráci so svetovým kompetenčným centrom Siemens - riešiť vaše požiadavky a problémy.

Naša ponuka

 • Projekty, riešenia a dodávky na kľúč po celú dobu životnosti technologických zariadení,

 • - investičné štúdie,
  - projektová dokumentácia,
  - dodanie,
  - montáž,
  - uvedenie do prevádzky,
  - programovanie softvéru,
  - kvalifikované vedenie projektov.

 • Preventívna udržba, poruchový servis vrátane hotline, opravy na mieste, dodávky náhradných dielov,Preventívna udržba, poruchový servis vrátane hotline, opravy na mieste, dodávky náhradných dielov,

 • Integrovaná udržba, riadenie pomocných procesov,

 • Čiastkové služby:

 • - projektovanie (meranie a regulácia, projektovanie riadiacich systémov, komunikácií a sietí, silnoprúdu do 1000 V, meničov, pohonov i rozvádzačov),
  - programovanie (PLC Siemens i ďalší výrobcov, vizualizácia, nadradené riadiace systémy, SQL dátové servery , MES),
  - vedenie investičných projektov,
  - elektromontáže.

Rozsah výrobkov a riešení spoločnosti Siemens pokrýva celú oblasť potrieb výrobcov cementu: procesnú automatizáciu, CEMAT, pohony, výrobu/prenos energií, distribúciu energií a vyspelý engineering budov.

V rámci našich projektov ponúkame:

 • pohony,

 • prvky a systémy pre prenos a distribúciu energií,

 • čiastkovú automatizáciu jednotlivých procesov,

 • CEMAT - komplexné riešenia automatizácie na báze distribuovaného systému PCS7.

Služby pre priemysel - viac informácií


Technologická orientácia

Naša kompetencia a know-how pokrývajú celý technologický tok výroby cementu: príprava surovín - mletie surovín - spekanie slinku - mletie slinku - skladovanie v silách a expedícia.

Pokrývame aj oblasť pomocných procesov pre hlavnú výrobu. Zameriavame sa na komplexné elektrotechnické riešenia s dôrazom na riadiace a informačné systémy pre technologické procesy výrobných celkov.

Riešené úlohy

 • Riadenie a pohony samotných technológií (vrátane hlavných pohonov mlynov),

 • vizualizácia technologických procesov,

 • nadriadené riadenie a optimalizácia procesov (MES),

 • optimalizácia spotreby energií,

 • dispečing závodu,

 • hromadné spracovanie dát SQL servermi,

 • aplikácia SW pre riadenie údržby a spravovania hmotných prostriedkov (CMMS),

 • zabezpečovacia technika,

 • komunikačná technika,

 • silnoprúdové rozvody, osvetlenie, EPZ.


Prínosy a úspory

Naše riešenia ponúkajú celý rad prínosov, a to tak kvantitatívnych predovšetkým v ekonomickej oblasti, ako aj kvalitatívnych:

 • elimináciu, prípadne zvládnutie hraničných stavov,

 • zníženie spotreby energií,

 • optimalizáciu nákladov a potreby ľudských zdrojov,

 • online prístup k informáciám,

 • zvýšenie technologickej disciplíny,

 • predĺženie životnosti výrobných zariadení.

Konkrétna špecifikácia prínosov a úspor je na vyžiadanie zákazníka vykonávaná v rámci projektu.

5. 6. 2014