Hutníctvo, spracovanie kovov a banský priemysel

Disponujeme kľúčovými technologickými kompetenciami pre hutnícky, kovospracujúci a banský priemysel. Ovládame technologické procesy svojich zákazníkov a sme schopní zrealizovať investičné celky ako generálny dodávateľ.

Ťažký priemysel sa dnes nezaobíde bez špičkového riadiaceho systému a dokonalej vizualizácie. Výrobky firmy Siemens počnúc jednosmernými a striedavými regulovanými aj neregulovanými pohonmi, frekvenčnými meničmi, výkonovou elektronikou, meracou a regulačnou technikou až po dokonalé riadiace systémy, vizualizačné programy, IT-technológie či komunikáciu v spojení s know-how a niekoľkoročnými skúsenosťami dokážu naplniť aj tie najnáročnejšie potreby zákazníkov.

Vzhľadom k náročnosti a komplexnosti niektorých metalurgických projektov spolupracujeme pri ich realizácii s partnerskými firmami Siemens.

Náš systematický servis a údržba vám umožní prevádzkovať energetické zariadenia bez porúch a s minimálnymi nákladmi.


Naša ponuka

Naša ponuka v oblasti investičných celkov a zariadení pre metalurgiu, ťažbu nerastov a papiernictvo:

  • kompletné pokrytie v oblasti automatizačnej techniky a pohonov pre výrobné objekty s aplikáciou moderných metód regulačnej techniky (neurónové siete, fuzzy logika),

  • dodávky investičných zariadení a celkov v oblasti metalurgie, ťažobného a papierenského priemyslu s využitím celosvetovo uznávaného know-how firmy Siemens pre technologické postupy, založeného na vlastnom vývoji a výskume,

  • energetické zariadenia pre napájacie sústavy v metalurgických, baníckych a papierenských oblastiach,

  • meracie a špeciálne prístroje, laboratórne vybavenie,

  • poradenská a projektantská činnosť, servis, školenia,

  • zabezpečenie náhradných dielov.

V oblasti veľkých projektov spolupracujeme s partnerskými firmami Siemens v oblasti vývoja a inštalácie riadiacich systémov pre jednotlivé technológie.

5. 6. 2014