Papierenský priemysel a výroba celulózy

Disponujeme kľúčovými technologickými kompetenciami pre odvetvie výroby papiera, lepenky a celulózy. Ovládame technologické procesy svojich zákazníkov a sme schopní zrealizovať investičné celky ako generálny dodávateľ.

Produkty a riešenia firmy Siemens počnúc jednosmernými a striedavými regulovanými aj neregulovanými pohonmi, frekvenčnými meničmi, výkonovou elektronikou, meracou a regulačnou technikou až po dokonalé riadiace systémy, vizualizačné programy a IT technológie v spojení s know-how a niekoľkoročnými skúsenosťami dokážu naplniť aj tie najnáročnejšie potreby zákazníkov.

Ako systémový dodávateľ ponúka Siemens vzájomne kompatibilné výrobky a riešenia.

Okrem výstavby nových tovární sa zameriavame na modernizáciu a výmenu pohonov, technologických, elektrotechnických a riadiacich systémov.

Náš systematický servis a údržba vám umožní prevádzkovať papierenské zariadenia/riešenia bez porúch a s minimálnymi nákladmi.

5. 6. 2014