Petrochémia a plynárenstvo

Elektrická a elektronická stránka ťažobných zariadení plynov, prepravy/distribúcie plynov a ropy, tovární a zariadení na spracovanie ropy. Ako systémový dodávateľ ponúka Siemens vzájomne kompatibilné výrobky a riešenia.

Spoločnosť Siemens vám ponúka modernizáciu a výmenu technologických, elektrotechnických a riadiacich systémov.

Náš systematický servis a údržba vám umožní prevádzkovať zariadenia na spracovanie ropy a plynu bez porúch a s minimálnymi nákladmi.

5. 6. 2014