Kontakty Building Technologies

Hlavná kontaktná adresa

Divízia Technológie budov
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava
tel: 02 5968 3102
fax: 02 5968 3115

kontakt.sk@siemens.com

Pobočka Košice
Siemens s.r.o.
Tr. SNP č. 37
040 11 Košice 11
tel: 055 795 4840
fax: 055 795 4844

Pobočka Nové Zámky
Siemens s.r.o.
M.R. Štefánika 73
940 01 Nové Zámky 1
tel: 035 6423 318
fax: 035 6422 234

Pobočka Žilina
Siemens s.r.o.
HVAC Product
Štefánikova 12
9010 01 Žilina 1
tel:  041 5079 071
fax: 041 5079 045

Kontakty na produkty pre vykurovanie, vetranie a klimatizáciu

Snímače a termostaty a Štandardné regulátory

Jozef Kubica
Siemens s.r.o., pobočka Košice
Národná trieda 040 01 Košice 1
tel: 055 795 4846
fax: 055 795 4844

jozef.kubica@siemens.com

Štandardné regulátory

Ivan Rimeg
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava
mobil: 0903 216 700

ivan.rimeg@siemens.com

Armatúry a pohony, Izbové termostaty a regulátory a Pohony vzduchotechnických klapiek

Eduard Žlnay
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava
mobil: 0903 904 996
fax: 02 5968 3115

eduard.zlnay@siemens.com

Merače tepla, chladu a vodomery a Frekvenčné meniče

Jozef Vincze
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava
mobil: 0903 707 871
fax: 02 5968 3115

jozef.vincze@siemens.com

Kontakty na požiarne a bezpečnostné produkty

Servis požiarnych a bezpečnostných produktov

Vladimír Slámka
tel: 02 5968 3181

vladimir.slamka@siemens.com

Technické oddelenie

Soňa Kočová
Mobil: 0903 475 690

sona.kocova@siemens.com

Požiarne a bezpečnostné systémy - servisné strediská

Bratislava
Lamačská cesta 3/A  841 04 Bratislava
tel: 02 5968 3181
fax: 02 5968 3115

Ružomberok
Bystricka cesta 181 034 01 Ruzomberok 1
tel: 044 430 5035
fax: 044 430 5035

Humenné
Pošta 3, P.O. Box 34 066 03 Humenné
tel: 057 771 20 91
fax: 057 771 20 91

Služby a servis riadiacich systémov budov

Ing. Roman Konečný
Siemens s.r.o.
Lamačská cesta 3/A  841 04 Bratislava
tel: 02 5968 3144

roman.konecny@siemens.com