Partneri divízie Building Technologies


Program Solution Partner

Program Siemens Solution Partner je určený pre systémových integrátorov a systémové domy s komplexnými znalosťami o technológiách a procesoch. Vyvíjajú sa riešenia so zaistenou budúcnosťou podľa priania zákazníka na základe celosvetovej úspešnej rady produktov Siemens v oblasti technológie budov. Úzkou spoluprácou, kvalifikáciou, certifikáciou a intenzívnym prenosom Know-hows optimalizujeme celkový reťazec tvorenia hodnôt – od štandardných produktov až po hotové riešenia pre zariadenia.

Energyr, s. r. o. Banská Bystrica

Rudlovská cesta 53
974 01 Banská Bystrica


Progyr, s.r.o.

Moldavská č. 8 
040 11 Košice


ENERGYR, spol. s r.o. Nové Mesto nad Váhom

Trenčianska cesta 17
915 01 Nové Mesto nad Váhom


Ipecon, s.r.o. Žilina

Dolné Rudiny 43/8209
010 01 Žilina


Decon, s. r.o.

Dolné Rudiny 31
010 91 Žilina


Klimasoft, s.r.o.

Vajanského 58
92101 Piešťany


Termel sk, s. r .o.

Cesta do Rudiny 2331
024 01 Kysucké Nové Mesto


Smartcontrol, s.r.o.

Šoltésovej 11 
010 01 Žilina


Trellis a.s.

Rybárska 5911
01 Trenčín


Energyr, s.r.o. Nitra

Pražská 11
949 01 Nitra


Fiving, s.r.o

Palugyayho 550
031 01 Liptovský Mikuláš


JK COTROL s.r.o.

Kuzmányho 2
974 01 Banská Bystrica


MARTEL ENERGO s.r.o.

Zvonárska 8
040 01 Košice