Bezpečnosť a efektívnosť prevádzky dátových centier

Súčasná spoločnosť je čoraz viac závislá od dátových,riadiacich a telekomunikačných technológií s vysokou koncentráciou dát a operácií. Bezpečnosť a efektívnosť ich prevádzky sa preto stáva kľúčovou. Vysoká koncentrácia hodnôt výrazne zvyšuje zraniteľnosť týchto systémov.

General interest press release
, 10.09.2013


Rýchla a spoľahlivá detekcia požiaru

Súčasná spoločnosť je čoraz viac závislá od dátových, riadiacich a telekomunikačných technológií s vysokou koncentráciou dát a operácií. Bezpečnosť a efektívnosť ich prevádzky sa preto stáva kľúčovou. Vysoká koncentrácia hodnôt výrazne zvyšuje zraniteľnosť týchto systémov. Prerušenie prevádzky a strata dát môžu spôsobiť vysoké škody a oslabenie dôvery zákazníkov. Z uvedených dôvodov aj malý požiarny incident môže výrazne poškodiť pozíciu firmy, resp. spôsobiť aj jej zánik. Preto protipožiarna ochrana predstavuje veľmi dôležitú súčasť fyzickej ochrany dátových centier. Asi 6 % porúch infraštruktúr dátových centier súvisí s požiarom alebo výbuchom. Z technického hľadiska predstavujú dátové,riadiace a telekomunikačné centrá vysoké požiarne zaťaženie (vysoké príkony elektrických zariadení, elektrické inštalácie v zdvojených podlahách a stropoch). Zvýšené prúdenie vzduchu spôsobené klimatizáciou sťažuje skorú detekciu a podporuje rýchle šírenie požiaru. Efektívna ochrana vyžaduje skorú a spoľahlivú detekciu požiaru, rýchlu a riadenú evakuáciu,kombinovanú s účinným stabilným hasiacim zariadením.

Rýchla a spoľahlivádetekcia požiaru

Štandardné priestory sú zvyčajne chránené bodovými dymovými požiarnymi hlásičmi, ktorých úlohou je ochrana osôb a konštrukčnej časti objektu spolu so základným vybavením. Tieto hlásiče však nezabezpečujú primeranú ochranu elektrických a elektronických zariadení v podmienkach dátových centier. V čase,keď dymové aerosóly vznikajúce horením chráneného zariadenia dosiahnu dymový hlásič inštalovaný na strope, je už zariadenie vážne poškodené. V prípade, že sú chránené priestory intenzívne ventilované, je účinnosť bodových dymových hlásičov ešte viac redukovaná. Účinným opatrením na ochranu elektrickýcha elektronických zariadení je monitorovanie dymových aerosólov pomocou vysokocitlivých nasávacích dymových hlásičov. V prípade dátových centier sa pri požiarnom poplachu veľmi často ovládajú ďalšie technologické zariadenia, ako napr. vzduchotechnika, hlasová signalizácia požiaru, stabilné hasiace zariadenia a pod. Preto je na zachovanie nepretržitej prevádzky veľmi dôležitá nie iba citlivosť požiarnej signalizácie na vznikajúci požiar, ale aj vysoká odolnosť proti rušivýmv plyvom prostredia (jemný prach zvírený vzduchotechnikou a pod.), ktoré by mohli vyvolávať neopodstatnené poplachy a tým narušovať prevádzku dátového centra. V riešeniach spoločnosti Siemens bývajú vysoko citlivé nasávacie dymové hlásiče kombinované s požiarnymi hlásičmi SintesoTM S-Line, ktoré vďaka implementovanej technológii vyhodnocovania signálov ASAtechnology™ dokonale rozlišujú nebezpečnú situáciu od rušivých vplyvov.

Viac informácií nájdete v priloženom pdf súbore.