Program Green Migration

Maximalizácia hospodárnosti pomocou najmodernejších technológií

Vďaka technickému pokroku sa neustále menia požiadavky kladené na Vašu infraštruktúru. Spoločnosť Siemens progresívne inovuje Vaše systémy automatizácie a riadenia budov v súlade s najmodernejšími technológiami, zlepšuje Vašu energetickú efektívnosť, odľahčuje Váš rozpočet, chráni Vaše investície a znižuje Vaše prevádzkové náklady.

Optimalizujte tvorbu Vášho rozpočtu pomocou postupnej migrácie

Pri dnešnej rýchlosti technologického rozvoja sa neustále menia požiadavky kladené na Vašu infraštruktúru. Dopad výpadkov systému na Vašu činnosť stavia do popredia spoľahlivosť ako trvalý faktor, na druhej strane spôsobujú vysoké ceny energií tlak na to, aby adresovanie spotreby energie malo prioritu. V momente, keď sa štandardom stáva prístup 24 hodín denne 7 dní v týždni, Vaša organizácia pracuje na hraniciach svojich možností.

Môžete si napríklad položiť otázky: „Ako udržím krok s najmodernejšími technológiami ale v rámci svojich finančných možností? Môžem vďaka migrácii svojho systému na najnovšie technológie skutočne znížiť svoje energetické a prevádzkové náklady? Aké prerušenia prevádzky zariadení môžem očakávať pri výmene systému? Akým spôsobom sa pri dnes bežnom prístupe všetko vyhadzovať môžeme zamerať na vyraďovanie produktov? Poskytnú mi podporu ešte aj po 10 rokoch, alebo budem musieť sám hľadať nákladné riešenia pre zastaraný a vyradený systém automatizácie a riadenia budovy?“

Vážime si každého zákazníka a Vaše potreby sú naším prvoradým záujmom. Chápeme požiadavky kladené na Vaše budovy a zdroje. Prostredníctvom našich služieb manažmentu životného cyklu disponujeme znalosťami, vďaka ktorým Vám vieme poskytnúť podporu pri hľadaní riešení na zvýšenie výkonnosti Vašej budovy.

  • Ochrana investícií vďaka migračnému plánu, ktorý sa zameriava aj na vyraďovanie produktov

  • Spätná aj dopredná kompatibilita systémov vďaka skutočným migračným schopnostiam

  • Znížené prevádzkové náklady vďaka možnosti využitia opatrení pre zvýšenie hospodárnosti

  • Ochrana zdrojov pomocou programu Green Migration


Migrácia zo systémov Unigyr, Integral a Visonik na systém Desigo

Zariadenia z deväťdesiatych rokov pracujú aj dnes s najmodernejšími systémami automatizácie a riadenia budov! Migrácia existujúcich zariadení na najmodernejší systém Vám poskytuje prístup k najnovším technológiám a zároveň nepresiahnete Vaše finančné možnosti. Zariadenia v prevádzke je možné dnes migrovať, zajtra inovovať.