Monitorovanie efektívnosti budov

Monitorovanie efektívnosti budov pomocou programu Advantage Operations Center

Strediská programu Advantage Operations Center sú nervovými centrami pre vyššiu energetickú efektívnosť. Hlavným záujmom neustále rastúceho počtu spoločností je energetická efektívnosť. To je pre spoločnosť Siemens dobrý dôvod na to, aby prevádzkoval globálnu sieť stredísk programu Advantage Operations Center, v ktorých sa zaznamenávajú všetky údaje budov týkajúce sa energie, porovnávajú sa s priemyselnými štandardmi a podrobne analyzujú. Kvalifikovaní inžinieri a technici dokážu optimalizovať systémy Vašej budovy v reálnom čase. Pomocou inovatívneho programu Green Building Monitor™ môžete propagovať svoju hospodárnosť a dosiahnuté výsledky v oblasti ochrany životného prostredia a tiež zverejňovať príbehy Vášho úspechu a tak motivovať svojich zamestnancov či užívateľov.


Odborné znalosti dosiahnuteľné jediným telefonátom

Program Advantage Operational Center spoločnosti Siemens zabezpečuje úspech plánovaných optimalizačných opatrení. Poskytuje Vám tiež podporu v naliehavých situáciách. Ihneď sú Vám k dispozícii vysoko kvalifikovaní experti spoločnosti Siemens, ktorí Vám poskytnú efektívnu podporu pomocou zabezpečeného pripojenia na diaľku.

  • Včasný zákrok

  • Experti s vysokou odbornosťou vždy k dispozícii

  • Monitorovanie a optimalizácia systému na diaľku

  • Implementácia s efektívnou nákladnosťou

  • Nepretržitá analýza údajov o spotrebe a udalostí

  • Poplachový manažment na diaľku

  • Zmysluplný a transparentný ohlasovací systém