Optimalizácia výkonnosti budov

Udržiavanie vysokej výkonnosti funkcií Vašej budovy

Vytvárajte udržateľné a hospodárne budovy pomocou našich služieb optimalizácie výkonnosti budov. Tieto služby zlepšujú energetickú efektívnosť budov a udržiavajú či dokonca zvyšujú ich produktivitu. To všetko dosahujeme bez zníženia pohodlia a kvality prostredia pre užívateľov budovy. Proces nepretržitého monitorovania a optimalizácie zaisťuje dosiahnuté úspory pomocou nášho programu Advantage Operations Center.

Ponuka nášho programu Advantage™ Services je určená na zlepšenie výkonnosti systému a zariadení a poskytnutie ochrany počas celej životnosti Vašich budov, čo Vám umožňuje sústrediť sa na hlavnú činnosť svojho podniku. Vďaka kombinácii našej inovácie a vedomostí o produktoch so znalosťami miestnych pomerov našich technikov pracujúcich v teréne a ich vnímavosťou poskytuje program Advantage Services flexibilné modulárne služby, ktoré Vám pomáhajú dosahovať vytýčené ciele v oblasti prevádzky a hospodárnosti.

  • Znížené energetické a prevádzkové náklady

  • Trvalé udržiavanie pohodlia na pracovisku

  • Zvýšená spoľahlivosť a hospodárnosť systémov technológie budov

  • Predĺžená životnosť technických zariadení

  • Ochrana investícií

  • Znížený dopad na životné prostredie